hlava1.jpg                                      

                               

Stalo se v roce ...

1361    První písemná zmínka o Jimramovu

1609    Postavena první škola

1716    Cesta Karla Slavíčka do Číny

1786    Postavena modlitebna (kostel) evangelické církve

1801    Postavena nová katolická škola ...

1802    Hrabě Antonín Belcredi vydal nařízení o požární ochraně  - Pořádek...

1808    V Jimramově začal působit farář římskokatolické církve M. J. Sychra

1845    Oheň v Poličce

1848    Revoluční rok ...

1866    Prusko rakouská válka

1870    Otevřena nová evangelická (dolní) škola. Vysvěcena hrobka rodiny Belcredi

1875    Založen Sbor dobrovolných hasičů Jimramov

1876    První vydání Broučků. Přestavba domu 108 na hostinec

1879    Změna tvaru střechy katolického kostela, sbor dobrovolných hasičů založen v Trhonicích

1889    V nově postaveném domě č. p. 29 byl otevřen ústav pro výchovu a vzdělávání dívek - Christianeum

1894    Hasičský sbor založen i v Ubušíně a Sedlištích

1906    Stavba továrny na Benátkách

1909    Stavba měšťanské školy...

1910    Otevření budovy měšťanské školy...

1914    Začátek první světové války

1916    Provoz továrny ve válce

1918    Vznik samostatného Československa

1919    Jimramov byl elektrifikován...

1920    Založena jednota Orel...

1921    Jimramov měl v roce 1921 1341 obyvatel...

1922    4. února 1922 se rozvodnila Fryšávka ...

1923    Požár  v Dolní ulici...

DALŠÍ VÝPISY Z KRONIKY