Stalo se

Stalo se v roce 1909

        Událostí  roku bylo zahájení stavby měšťanské školy. Místo na stavbu na Padělku věnoval obci hrabě Belcredi.  Na stavbu byla získána subvence. Povolena byla 18. dubna 1909 a byla zadána jimramovské firmě Veselských, která přijala rozpočet 110 085 Kč. Se stavbou se započalo 17. května 1909 a do zimy stavební firma stačila  pokrýt střechu hrubé stavby. 6. září 1910 se konala kolaudace.

 

   

Ze stavby měšťanské školy

 

  

 

 

Pod Štarkovem v jimramovském polesí byl skácen 300 let starý a největší smrk (1909 nebo 1906 ?)

 Koncem roku 1909 se přistěhoval do Jimramova Karel Pohořelý a zřídil si zde v domě číslo 14 knihařskou dílnu s prodejem papírnictví a školních potřeb - později známé knihkupectví.

   

Za velkých vojenských manévrů 1909 táhlo přes Jimramov hodně vojska. Tehdy viděl Jimramov poprve strojní pušky (kulomety). Projížděly tudy veliké zásobovací nákladní automobily - nákladní auta tu do té doby nebyla viděna.

 

Polní kuchyně u Benátského mostu

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU