Stalo se v roce 1921

Domy na náměstí v roce  1921

Č.p. 82 (dnes Drábkovo) vlastnil František Sigmund Kadlec – obchod se smíšeným zbožím. Dům byl přestavěn na poschoďový  v roce 1939.

Evangelická fara (č.p. 148). Farářem byl Jan Volek.

Také dům  č. p. 81 (Homolkovo) byl v roce 1921 přízemní.
Jimramov 1921
**
Cvičenci Orla     Nově ustanovená organizace Orel uspořádala v tomto roce první veřejné cvičení na  cvičišti u Sola.

Jimramov měl v roce 1921  1341 obyvatel (1335 Čechů, 6 Němců, 855 římských katolíků, 471 evangelíků, 13 židů, 2 bez vyznání), Benátky 113 obyvatel.
ZPĚT NA VÝBĚR ROKU