Stalo se v roce 1914


Atentát spáchaný dne 28. června 1914 na následníka rakouského císař. trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevě se stal záminkou, že Rakousko - Uhersko  dne 28. července 1914 vypovědělo dlouho již chystanou válku Srbsku. Začala 1. světová válka.

p. Štefka č.p. 121          27. července  bylo povoláno do rakouskouherské armády 137 mužů z Jimramova, do konce roku ještě 24.  Nedostatek mužů doma se projevoval v životě Jimramova. Zvláště v zemědělství museli převzít všechnu práci starší lidé, ženy a děti, a protože armáda zabírala i koně, byla práce stále těžší a těžší. Místní textilka na Benátkách pracovala naplno. Vyráběla hlavně pro  armádu látky na vojenské uniformy, pláště a pokrývky. Proto se dařilo částečně oddálit odchod některých důležitých pracovníků na frontu. Za ty, kteří narukovat museli, přicházeli do práce chlapci, děvčata a ženy.
Podle kronikáře Pavelky   v prvním roce válka přinášela oběti: v roce 1914 padlo, zemřelo nebo zmizelo 9 jimramovských mužů.

Rok byl deštivý a studený. Sklizeň přišla později, na horách ovsy dokonce zapadly sněhem. Nebyly otavy a nepodařilo se sklidit  lny, které se zkazily.

Majitel mlýna u mostu Josef Kraus zrušil pilu a nechal u  mlýna  zřídit elektrárnu s turbínou. Jednalo se o zavedení  elektrického osvětlení odtud do městečka, ale kvůli válce byla věc odložena.

V tomto roce zemřel majitel jimramovského zámku a velkostatku JUDr. Ludvík Belcredi Majetek převzal jeho nejstarší syn Egbert Belcredi, kněz.

Dům č.p. 189 za katolickým kostelem byl rozšířen o poschodí.
Most u Krausova mlýna

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU