hlava1

   Stalo se v roce 1786

Po vydání Tolerančního patentu se většina obyvatel Jimramovska a velká část obyvatel Jimramova přihlásila k  helvetskému vyznání. V roce 1784, když  se stal jimramovským cermak_0042kazatelem reformované církve Michal Blažek, se věřící rozhodli postavit vlastní modlitebnu. Do té doby probíhaly bohoslužby v soukromých domech. Podle Tolerančního patentu nesměla stavba připomínat církevní stavbu – nesměla mít věž, zvony, musela stát na okraji obce a hlavní vstup nesměl směřovat k veřejné cestě. Byla postavena na pozemku J. Dobiáše a odevzdána ke svému účelu 26. 10. 1786.

 

   

 

 

 

modlitebna             Jimramov 1866

Jimramov před rokem 1880. Nahoře detail stejné fotografie.

   Až v r. 1883 – 84 byla ke kostelu přistavěna věž v empírovém slohu, byly pořízeny nové varhany a první zvony. V roce 1793 byl založen při modlitebně vlastní hřbitov a v r. 1789 postavena fara.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU