Stalo v roce 1923              

                Představitelé městyse a sboru dobrovolných hasičů se v roce 1923 rozhodli, že nechají  zmodernizovat ruční stříkačku na motorovou. Jednalo se s několika výrobci stříkaček a vybrána byla firma Štěpánek a spol. z Kostelce nad Lesy.  Ta za 20 tisíc stříkačku vybavila motorovým pohonem. Byla to první motorová stříkačka v novoměstské župě. Při příležitosti převzetí zmodernizované stříkačky bylo 19. 8. 1923 v Jimramově velké hasičské cvičení.

Hasiči s kombinovanou stříkačkou na hrázi kolem r. 1930

                V době velkého požáru  17. srpna  1923  v Dolní ulici, byla prý stříkačka už upravená a na cestě od firmy.   Nemohla ale být k hašení použita, protože ještě stála  v Poličce na nádraží. A tak se hasilo jen pomocí staré ruční stříkačky. Požár byl krutý – vyhořelo 7 domů ( č.p. 1 až 6 a č.p. 109). Foto

                16. března vyhořel v Ubušíně statek č. p. 16 (Chládkovo).

                31. května za polední bouře udeřil blesk do dřevěného stavení č. 17 v Ubušíně. Blesk sjel po štítě do světnice a zasáhl dvanáctiletého chlapce, který byl silně popálený. Za týden zemřel. 

        

        Část domu č. p. 19 na náměstí koupil Karel Pohořelý, který sem převedl knihařskou živnost z č.p. 18 a 14,  otevřel prodejnu knih a papíru. Provozoval zde  také půjčovnu knih. Prodejnu často navštěvovali letní hosté, a tak se stala jakýmsi informačním turistickým centrem.  Prodejna u Pohořelých byla v provozu i po otevření  nákupního střediska v roce 1976 a  s prodejnou tabáku a lékárnou to byly jediné obchody  na náměstí.  Druhou část č. p. 19 (dnes č.p. 231) koupil také v roce 1923 cukrář Bohumil Lorenc. Cukrárna zde byla do roku 1976.

    Další fotografie

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU

    ZPĚT NA VÝBĚR ROKU