hlava1

Stalo se v roce 1866

V době Prusko rakouské války 1866 měli jimramovští stále co činit s vojáky a problémy z toho měli veliké. Od května do 9. července bylo zde často vojsko rakouské, po bitvě u Hradce Králové  (3. července) vojsko pruské. V květnu projel tudy rakouský husarský pluk  do Čech, přes týden tu ležel a rekvíroval. Denně bylo jimramovským pobráno živobytí za mnoho peněz, některý den za 100 zlatých, jindy až za 3671 zl. V červnu tudy hnali 240 volů pro armádu, nocovali na Benátkách. Pak přijelo 748 proviantních vozů a zdržely se tu 3 dny. Na loukách pod borovnickou silnicí a sedlišťských polích leželi kyrysníci. 9. července se utábořili na Benátkách huláni, ale pak přiběhli posli se zprávou, že Prusi jsou už u Poličky. A huláni prchali k Pavlovicím.

10. července  přišlo do Jimramova 6156 Prušáků všech zbraní, i husaři a kanonýři s kanony. I oni rekvírovali a tak jim musel Jimramov dát 25 centů masa, 10 centů chleba, 80 mázů hřebíčkové kořalky, 800 mázů piva, 400 mázů vína, 1 tisíc cigár, 11 centů tabáku, 100 centů ovsa a 18 mír žita.

Pak procházely Jimramovem téměř denně různé vojenské jednotky a proviantní vozy. 9. srpna přitáhlo 150 mužů, 200 koní, 6 děl. Celá skupina pod vedením 5 důstojníků zde ležela po 4 týdny. Poslední pruští vojáci odešli 2. září 1866. 

Jimramovští však v tomto roce netrpěli jen útrapy války. V květnu přišel takový mráz, že vše pomrzlo, takže např. pomrzlé žito sekali zelené.

Od září do října zde řádila jako následek války cholera, které podlehlo 23 osob.

Podle kroniky Josefa Pavelky a  Kroniky Zubří země dr. E.  Čermáka

                                                                                                                                                                                                               ZPĚT NA VÝBĚR ROKU