hlava1.jpg

Stalo se v roce ...

výpisy z kroniky

 

    Úvod 1. dílu kroniky    
    Dne 9. února 1928 zvolen byl pisatel těchto řádků Karel Bukáček, rolník a náměstek starosty obecním zastupitelstvem za kronikáře, a prohlásil, že volbu přijímá a snahou jeho bude významné události od roku 1924 do kroniky dle nelepšího svědomí zanášeti.


      Městys Jimramov, jehož znakem jest tři hory,  nad každou z nich stříbrná hvězda, vše v modrém poli, leží na Moravě, krásném romantickém údolí, na stoku řeky Fryšavy se Švarcavou, 500 m nad mořem, obklopen kol dokola zalesněnými horami, jež místy v prudkém svahu k řece Svratce se sbíhají, na hranicích českých, jež tvoří řeka Svratka bezmála od svých pramenů až po vtok potoka, jinak bezejmenného, v ústech lidu zvaného "Trhonický potok". Jest to potok, který vyvěrá nad obcí Nedvězím, pol. okres Polička, přichází k Jimramovu mezi Horou a Ochozou, teče dále vedle obecní pazderny a za továrnou Löw - Beerovou vlévá se do Svratky, tak že v těch místech země Česká tvoří ostroh, na němž stojí osada, zvaná Benátky, přilehlá Jimramovu, oddělená jen řekou Švarcavou neboli Svratkou.
    Jak krásnou polohu má Jimramov, o tom psal ve svých pamětech zdejší rodák, čsbr. evang. farář Jan Karafiát, autor "Broučků", světové pověsti se těšících a zvláště vyzdvihoval,jaký překrásný pohled čeká chodce jdoucího po silnici od Nového Města, když přijde do ostré zatáčky, do které z městyse neviděl nic a najednou u kříže uvidí před sebou v hluboké kotlině Jimramov jako na dlani. Tento pohled  že zanechal u něho až do pozdního stáří dojem nenahraditelný.
    Tak píše rodák, jenž procestoval mnoho krajin za svého života o svém hnízdě, z něhož vyšel.
    Ale  i učitel Jan Svoboda, jenž jako spisovatel používal dodatku Mikulášský a v Jimramově působil na evangelické (dolní) škole od r. 1875 - 1880 a vydával vzácnou četbu pro děti "Besídku malých" a složil pěknou píseň v níž opěvá krásu Jimramova a čilosť a bodrosť Jimramovanů a zní  "Krásný jest ten Jimramov ..."

Bez jazykových úprav

 

 

 
Zde si můžete vybrat  výpis z kroniky podle roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Události z let před rokem 1924 jsou vypsány z dalších pramenů (Pavelkova kronika, Kronika Zubří země, Paměti městečka Jimramova atd.).

 

Výpisy naleznete zde