hlava1

Stalo se v roce 1879

  V roce 1879 byl založen z podnětu p. Františka Střítezského a Čeňka Gregora hasičský sbor v Trhonicích. Zaklá­dajícími členy byli: František Střítezský, Čeněk Gregor, Josef Kovář, František Poul, Ignác Fajmon, Josef Lidmila, Josef Ehren­berger, Josef Dvořák, Alois Michek, Vincenc Břeň, Petr Puchar, Václav Jílek, Josef Jukl a Leontin Šesták.

                                              Ilustrační kresba            Hassymb16

 První písemný dochovaný záznam pochází z r. 1884: „Dne 6. října 1884 se k volbě té sešlo 24 členů a z nich byli zvoleni: za velitele Adolf Puchar, náčelník Hynek Fajmon, podnáčelník Jan Ha­man."

 V roce 1891 se za částku 40 zlatých koupil "stříkač" Smejkal.

Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou, 1998

f1933a.jpg

 

 

Věž v roce 1932

Věž jimramovského katolického kostela, do té doby cibulovitého tvaru, dostala v roce 1879 podobu pyramidy (podobně, jako v roce 1883 nově postavená věž kostela evangelického). „Baňatý“ tvar získala znovu v roce 1933.

Kronika Zubří země, Emil Čermák 1979

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU