hlava1

      Stalo se v roce 1609

 

CP072

 

 

V roce 1609 byla v Jimramově postavena první školní budova. Nákladem Karla Klečky, mlynáře ze Sedlišť  byla postavena vedle kostela na místě staré fary (č. p. 72). Tam byla škola i dříve, ale byla součástí fary (nejstarší zmínka o učiteli v Jimramově je z roku 1559). Až do roku 1867 byl učitel podřízen faráři. Nejprve byla škola protestantská, roku 1620 byla zabrána katolíky. Učilo se v jedné místnosti, kde současně kantor bydlel a vařil.  V té době byly školy v okolí jen v několika místech: Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad  Sázavou,  Jimramově, Olešnici a také v Poličce.  Budova  č.p. 72 sloužila svému účelu až do otevření nové dvoutřídní školy na náměstí (horní škola) v roce 1801.

Almanach k 90. výročí postavení měšťanské školy

Emil Čermák, Kronika Zubří země, Pavelkova kronika atd

 

CP072c

CP072e

Dnes je č.p. 72 v soukromých rukou jako rekreační objekt.

ZPĚT NA STALO SE