hlava1

      Stalo se v roce 1906

 

      Majitelé firmy Moses Löw-Beer ve  Svitávce chtěli rozšířit své provozovny na dalších místech Moravy.  Hledali místo pro postavení filiálky  také v Jimramově.

      Z kroniky textilní  továrny vypsala do Jimramovského zpravodaje 1998 Mgr. Věra Křížová (zkáceno):           

      Na jaře roku 1906 se objevil v Jimramově  továrník Löw-Beer ve svém automo­bilu, Společně s faktorem Janem Chrištofem hledali pro stavbu továrny nejvýhodnější místo. Vyhlédli si pozemky Josefa Bukáč­ka z č.p. 67 (proti dnes již zaniklému zahradnictví). Místo bylo také výhodné vzhle­dem k blízkosti řeky Svratky k využití vodní energie. Odpor obecních radních však jejich plán zmařil. Löw-Beer se proto poohlédl po jiném pozemku na parcele č. 821 na trhonickém katastru, který patřil Josefu Čermákovi z Jimramova č.p. 15. A tak se stavělo na Benátkách.

image001     

Se stavbou se začalo 12. 8. 1906 a prováděla ji jimramovská firma Veselský. Do konce roku byla vybudována správní budova, ,budova tkalcovny, kotelna a podklad pro komín. Na Štědrý den dopravili od dráhy z Poličky na  staveniště parní lokomobilu k pohonu strojů. 

V roce 1907 firma Veselský  postavila ještě budovu skladu a stáje pro koně s bytem pro kočího. Další odborné firmy osadily lokomobilu, provedly montážní práce zařízení a postavily komín kotelny.

30. 7. 1907 dostal továrník povolení spuštění provozu.

Další zde

*

      V roce 1906 začal navštěvovat Jimramov Jiří Guth- Jarkovský, velký propagátor turistiky, předseda Klubu českých turistů pozdější předseda Československého olympijského výboru .  Jimramovsko si oblíbil a jezdil sem  po 13 let.  Ovlivnil i vznik Klubu českých turistů v Jimramově.

*

     6. července 1906 vyhořel mlýn Albína Kadlece v Sedlištích. Nebyl už nikdy obnoven a na jeho místě vyrostla tkalcovna.

 

                                   ZPĚT NA VÝBĚR ROKU