hlava1

Stalo se v roce 1916

 

 

Světová válka ovlivňovala i život v Jimramově. Podle kronikáře Pavelky bylo v tomto roce do armády povoláno dalších 20 mužů.  Projevoval se již nedostatek mužů na práci.

Tab 162a

Benátská textilka pracovala na vojenských zakázkách, a proto byli někteří pracovníci „vyreklamováni jako nepostradatelní“ a nemuseli na vojnu. Na místa těch, kteří odvedeni byli, přicházela  ke strojům sotva škole odrostlá mládež.  V továrně se pracovalo naplno ve čtrnáctidenních pracovních cyklech s jednodenní přestávkou. Dosahovalo se také vysokých pracovních výko­nů, např. v přádelně se týdně upředlo 100 q příze. Zhotovovaly se látky na vojenské uniformy, pláště a pokrývky. Továrna měla ve válečné době i svoje zásobování, jak se tehdy říkalo "aprovizaci". Zaměstnanci dostávali příděly mouky, masa, slaniny, ryb, cukru, marmelády, apod. Ačkoliv nebylo toto zásobo­vání zcela dostačující, bylo dobré v tom, že v tuto dobu už byl vše­obecný nedostatek potravin, dokonce i hlad (podle tovární kroniky).

Tab 91a

 

 

 

Polní práce v zemědělství zastávaly často samotné ženy se svými výměnkáři a nedospělými dětmi. 

 

Pro válečné účely byl v roce 1916 rekvírován zvon z věže katolického kostela s nápisem „Od dobrodinců chrámu Páně jak katolíků tak  helvetů dal se tento zvon odlít ve Sloupnici u Vaňka v roce 1819“. Podle některých zdrojů se to stalo o rok později.

 

 

V kolonii Domky byly dostavěny poslední domy pro dělníky benátské továrny Löw Beera. 

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU