hlava1

              Stalo se v roce 1870

              V roce 1870 byla otevřena evangelická škola v nové budově v dolní části náměstí.

              Občané pro stavbu koupili za 6000 zl sousedský dům č.p. 84, dali jej zbořit a 30. května 1869 byl slavnostně položen základní kámen s pamětními spisy. 16. října 1870 byla budova odevzdána svému účelu.

 

Dolní škola 1932Stavba stála 13 tisíc zlatých a celý náklad byl uhrazen dary občanů a odprodejem pozemků. V roce 1873 byla škola rozšířena na trojtřídní.  V roce 1923 byly obě školy  - Horní (evangelická) a Dolní (katolická) – spojeny do jedné Obecné školy.  V roce 1931 budova vyhořela, ale brzy byla obětavě vystavěna. V obou budovách  se vyučovalo až do roku 1986 a byly v nich třídy 1. stupně základní školy. Do roku 1996 byla v Dolní škole školní družina.

Kronika Zubří země, E. Čermák, Pavelkova kronika atd.

 

 

Dolní škola v roce 1932

 

 

Hrobka 1900.jpg

 

 

 

    Novogotická kamenná hrobka majitelů jimramovského zámku rodiny Belcrediů byla postavena v polích na Padělku nad Jimramovem v letech 1869 až 1870.  27. března 1870*  ji vysvětil děkan J. Havránek. Již 21. dubna 1870 byly do hrobky uloženy ostatky zesnulé  Celestiny Marie Belcredi, „podděkanky c.k. Tereziánského ústavu na k. hradě Pražském, řádem křížové hvězdy vyznamenané“. V hrobce jsou uloženy ostatky dalších  zesnulých členů rodiny Belcrediů – jimramovských i brněnských. Zakladatelé  moravské větve rodu (manželé Antonio a  Theodora  roz. z Freyenfelsu a jejich dcery) byli ještě pohřbeni do hrobů u vchodu do římskokatolického kostela v Jimramově. Tam stojí dodnes na jejich památku jehlany s kříži.

              V roce 2012 byly do hrobky uloženy ostatky jednoho z majitelů jimramovského zámku Hugo Andrian_Belcredi. Žil do své smrti v Austrálii a po převzetí majetku do Jimramova v létě jezdil.  Při obřadu byla rovněž do hrobky uložena urna se zpopelněnými ostatky jeho bratra Egberta, který zemřel také v roce  2012 v Rakousku.

----

* Rok 1870 je uváděn v jimramovských dokumentech např. i v autentické soukromé kronice A. Ženatého. V publikaci Ludvík Belcredi, 1000 let rodu Belcredi autor však uvádí letopočet 1874. Rok 1870 potvrzuje datum úmrtí hraběnky Celestiny, napsané na pamětní desce nad její rakví v hrobce- 9. dubna 1870.

 

Hrobka v roce 1900

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU