hlava1

Stalo se v roce 1845

Požár v Poličce

P8200054.JPG

               Polička zažila v roce 1845 velký požár, který zničil většinu domů.  Je o tom zmíněno i v Knize pamětní městečka Jimramova, založené v roce 1821 (uložena v okresním archivu Žďár nad Sázavou):

strana50

Amatérský přepis:

               1845 dne 9. července město Polička v chrudimském kraji v Čechách skrze veliký oheň v prach a popel se obrátilo. Chrám Páně Sv. Jakuba, který Žižkovému poplenění vzdoroval, též zcela vyhořel. Rathaus se stal též obětí tohoto hrozného živlu. Oheň měl prý vyjíti od jakéhosi Záruby v kamenské ulici, po desáté hodině večer. Jimramovští obyvatelové druhý den ráno tam s dvouma velikými ohně stříkači jeli a velmi mnoho uhájili. V Poličce však věci k hašení ohně v největším nepořádku byly, proto také musíli oheň zuřiti nechati. V hlavních školách hořelo přes tři neděle.

Tito vyhořelí obdrželi od zdejší obce za 50 zl chleba, od M. P. hraběte Egbert z Belkredi 15 mír žita a od obyvatelů zdejších žito, mouku, krupici a jiné potřebné věci od vaření. Toto vše se do Poličky na třech fůrách zavezlo a řádně k rozdělení pro tyto nešťastné odvedlo.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU