hlava1

            Stalo se v roce 1802

               Antonín hrabě Belcredi a představitelé městečka si po zkušenostech s požáry v minulosti uvědomovali důležitost společné požární ochrany. Nějaký materiál, dnes bychom řekli hasební prostředky, už byl připraven v obecní kolně za školou, ale chyběla pravidla.   V roce 1802 proto vydal pan hrabě Pořádek s poučením,  co mají občané v případě ohně dělat. Celý název byl „ Pořádek, který na pád vyniknoušího ohně v Městys Imramově pozorován a zachován býti má“. 

   První stránka dokumentu, který  podle  originálu opsal jednatel SDH Adolf Ženatý v roce 1890:

Poradek 1 

 

                                                                        Z archivu SDH Jimramov

   ZPĚT NA STRÁNKU STALO SE