Stalo se v roce 1920

            Bylo po válce, vojáci z front se vrátili domů, ale na některé z ruských legií se ještě čekalo. V kronice je uveden seznam občanů, kteří v legiích působili. V ruských legiích podle kroniky byli: Cink Stanislav, Kostelecký Josef, Kraus Josef, Marků Rudolf, Vojta Josef, Šťastný František, Kulka Josef, Kalášek František, Kalášek Josef a učitel Josef Trefulka, který od roku 1920 začal působit na místní měšťance.Ve francouzských legiích byli Elis Vincenc a Suchánek Stanislav a v italských Mašík František, krejčí a Jílek František, tovární dělník.

        Počátkem roku 1920 byla v textilce Löw- Beer na Benátkách ustavena odbo­rová skupina textilního dělnictva, jehož ústředí bylo v Brně. Již v dubnu 1920 žádají odbory  úpravy mezd. Po vyjednávání došlo k dohodě, která zaměstnancům vyhovovala.

        Vyhořel horní mlýn. Zbyla jen pila. Opravený objek byl už pak jen využíván jako skladiště a faktorství koberců.

        Byla založena jednota Orel, úředně byla povolena 2. 2. 1921. Od založení spolek řídil jako starosta katecheta Jan Máchal s dvanáctičlenným výborem. Jednota měla svůj prapor a členové orelské kroje. Každý druhý rok pořádala veřejné cvičení. Měla také svůj dramatický odbor, který připravoval divadelní představení.V popředí horní mlýn  (asi 1930)
ZPĚT NA VÝBĚR ROKU