Stalo se v roce 1801

                Byla zrušena stará škola z roku 1609 č.p. 72 u katolického kostela.

               

 

Stará škola       Stará škola
Horní škola Majitel jimramovského panství Antonín Belcredi nechal uprostřed horní části náměstí za 3203 zlaté postavit novou školu. Dokladem je letopočet 1801  a iniciály A H B (Antonín hrabě Belcredi) ve štítě nad průčelím. V roce 1801 v ní bylo zahájeno vyučování ve dvou třídách v přízemí. V budově byl ještě byt učitele a světnička pro pomocníka.  Třídy byly přeplněné, mnozí žáci museli stát vedle lavic. Do jedné třídy chodilo až 80 dětí. Učitel Václav Kostrošic zaměstnával ještě pomocníka. Škola, označovaná Horní nebo také Katolická, byla používána k vyučování až do otevření nové budovy u měšťanky (1985).  Nyní je budově výstavní síň, Síň rodáků a stálá expozice o životě a díle Jana Karafiáta.

Jakub Brady v zadním traktu domu č. 20 v bývalé panské barvírně zřídil v roce 1801 manufakturu se stavy s ručním pohonem na výrobu lněného ručního plátna.  

Podle Kroniky Zubří země Dr. Emila Čermáka
ZPĚT NA VÝBĚR ROKU