Stalo se v roce ....                                               Zde si můžete vybrat  výpis z kroniky podle roku

                                                                                                                                                                Další události zde

    Úvod 1. dílu kroniky    
    Dne 9. února 1928 zvolen byl pisatel těchto řádků Karel Bukáček, rolník a náměstek starosty obecním zastupitelstvem za kronikáře, a prohlásil, že volbu přijímá a snahou jeho bude významné události od roku 1924 do kroniky dle nelepšího svědomí zanášeti.
   ...
      Městys
Jimramov, jehož znakem jest tři hory,  nad každou z nich stříbrná hvězda, vše v modrém poli, leží na Moravě, krásném romantickém údolí, na stoku řeky Fryšavy se Švarcavou, 500 m nad mořem, obklopen kol dokola zalesněnými horami, jež místy v prudkém svahu k řece Svratce se sbíhají, na hranicích českých, jež tvoří řeka Svratka bezmála od svých pramenů až po vtok potoka, jinak bezejmenného, v ústech lidu zvaného "Trhonický potok". Jest to potok, který vyvěrá nad obcí Nedvězím, pol. okres Polička, přichází k Jimramovu mezi Horou a Ochozou, teče dále vedle obecní pazderny a za továrnou Löw - Beerovou vlévá se do Svratky, tak že v těch místech země Česká tvoří ostroh, na němž stojí osada, zvaná Benátky, přilehlá Jimramovu, oddělená jen řekou Švarcavou neboli Svratkou.
    Jak krásnou polohu má Jimramov, o tom psal ve svých pamětech zdejší rodák, čsbr. evang. farář Jan Karafiát, autor "Broučků", světové pověsti se těšících a zvláště vyzdvihoval,jaký překrásný pohled čeká chodce jdoucího po silnici od Nového Města, když přijde do ostré zatáčky, do které z městyse neviděl nic a najednou u kříže uvidí před sebou v hluboké kotlině Jimramov jako na dlani. Tento pohled  že zanechal u něho až do pozdního stáří dojem nenahraditelný.
    Tak píše rodák, jenž procestoval mnoho krajin za svého života o svém hnízdě, z něhož vyšel.
    Ale  i učitel Jan Svoboda, jenž jako spisovatel používal dodatku Mikulášský a v Jimramově působil na evangelické (dolní) škole od r. 1875 - 1880 a vydával vzácnou četbu pro děti "Besídku malých" a složil pěknou píseň v níž opěvá krásu Jimramova a čilosť a bodrosť Jimramovanů a zní  "Krásný jest ten Jimramov ..."

Bez jazykových úprav

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 2009 2010


Události z let před rokem 1924 jsou vypsány z dalších pramenů (Pavelkova kronika, Kronika Zubří země, Paměti městečka Jimramova atd.). Výpisy naleznete zde