hlava1.jpg

Stalo se v roce 1991

Československo se změnilo od 1. ledna 1991  na federativní republiku – Českou a Slovenskou Federativní republiku. 

Začaly se uplatňovat restituční a privatizační zákony  - v tomto roce tzv. malá privatizace.

3. března bylo provedeno sčítání lidu. Jimramov měl 700 obyvatel, Benátky 229, Sedliště 131, Trhonice 115 a Ubušín 112 obyvatel.  Většina obyvatel se hlásila k české národnosti, 175 lidí se hlásilo k národnosti moravské. V Jimramově bylo 280 domů a 27 rekreačních objektů, na Benátkách 57 domů a 12 chat, v Sedlištích 49 domů, Trhonicích 42 domů a Ubušíně 58 domů + 1 chata. Ve 48 % domácností bylo auto (v Sedlištích 71%),  63 % domácností  mělo ústřední nebo etážové topení. 83 % koupelnu nebo sprchu. 

UD91.jpgNa  Sedlišťské  dostavěli svůj domek Peňázovi – Sedliště 56. Další řadové domy na Padělku dostavěli Vraspírovi (č.p. 301) a č.p. 320 Petrovi (dnes Tomkovo). Pan Ladislav Dostál přestavěl č.p. 218 na Žabárně.

Po přestavbě byl předán k užívání dům č.p. 71 na náměstí (U Slunce). Přestavbu provedl pod přísnou kontrolou památkářů Okresní stavební podnik.  Jeden z bytů v č.p. 71 byl přidělen rodině volyňských Čechů, která přišla z Ukrajiny z oblasti postižené jadernou katastrofou (rodina Žernova z obce Malá Zubovština). Rodina se později odstěhovala do Bystřice n. P.

Koncem roku byly zrušeny tzv. drobné provozovny obce.

Začala výstavba čistírny odpadních vod (ČOV). Kanalizační sběrač – převedení kanalizace pod korytem Svratky na jižním okraji Jimramova prováděly Vodohospodářské stavby Jihlava. Stavba čističky podle projektu podniku Aquatis byla svěřena místní firmě Vlastimila Jílka a St. Ehrenbergera Autostav.

Pro problémy se zásobováním pitnou vodou z místního vodovodu zajistil obecní úřad zlepšení v pramenné části.  Bylo rozhodnuto  převzít vodovod zpět od společnosti  VaK Žďár do správy obce.

V katolickém kostele byla prováděna  generální oprava.  Byla zlepšena vodorovná izolace, položena nová dlažba, vyměněna okna a dveře, vyměněna elektroinstalace, kostel byl vymalován. Do kostela byl instalován nový oltář podle předpisů 2. Vatikánského koncilu. 8. září 1991 brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář a rovněž posvětil 4 nové zvony o celkové hmotnosti 14 q, které byly později umístěny ve věži kostela. Farnost vedl farář Pavel Haluza.

Provedením izolací pomocí jílové vrstvy dokončila firma Uranový průmysl Pegas Nové Město výstavbu skládky domovního odpadu u Jimr. Pavlovic.

Zastupitelstvo obce se pokusilo obnovit tradici jimramovského jarmarku. V tomto roce byly dva (v květnu a září), ale pro malý zájem prodejců u občanů byl  v dalších letech jarmark zrušen.

V Jimramově byl uspořádán druhý ročník Festivalu křesťanské a spřátelené hudby.

Do Jimramova přišel na místo faráře Jiřího Tomeše nový evangelický farář Tomáš Jirků.  V evangelickém kostele byly dány do   provozu nové velmi kvalitní varhany .

Hasiči měli návštěvu z Rakouska – dobrovolné hasiče ze St. Florian.

Zápis roku 1991 pořídil s tříletým zpožděním nový kronikář Pavel Novotný.

DOKUMENTY 1991

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU