Zpět na úvod

Stalo se v roce 1940

    Zápisy v kronice z let 1940 – 1945 chybí. Kronika byla v roce 1940 odevzdána úřadům a vrácena nepoškozená v roce 1946. Kronikář Josef Pavelka, který se ujal psaní kroniky v roce 1946, doplnil zápis zpětně, hlavně podle zápisů výpomocného obecního úředníka Jana Trávníčka.

krm1932a.jpg    Přes válečné události se v Jimramově stavělo.

    Na novou silnici od Korouhve (1939) měl navazovat rozšířený  průjezd městečkem (silnice č. 360).  Starý traverzový most z roku 1884 postavený stavitelem Šírem za 9400 zl. byl zbourán a na podzim r. 1940 se začal stavět most nový. Stavba byla v říjnu 1941 pro nedostatek materiálu zastavena.

    Pro rozšíření silnice byl zbourán domek č.p. 123 sklenáře Alfréda Novotného (před dnešním nákupním střediskem) , silnice před zámkem byla rozšířena na úkor zámeckého parku Bludníku. V Bludníku byla proto skácena stará lípa o průměru 130 cm.

    Prováděla se kanalizace.

    V dubnu se začalo dláždit náměstí. Práce prováděla firma Stratil  a Panáček. Při vykopávce u č.p. 66 se přišlo na „pokutnou“ dlažbu z r. 1611. Navážkou byl upraven „Husí rynk“ u Borovnického mostu  za zámkem a okolí rybníčku Žabárny.

    Vzhled náměstí se také změnil tím, že se domy v letech 1938 – 1940 přestavovaly. Některé byly zvýšeny o poschodí. Nebývalý stavební ruch se vysvětluje snahou o investování, protože se blížila válka a také rozvojem turistiky (možnost ubytování letních hostů). Přestavěny byly domy č.p. 9, 15 (Panský dům), 18 (Občanská záložna),19,  21, 30, 31, 37 (176), 42, 53, 74, 78 (pošta), 81 a 82.  Panský dům (hotel Čermák) byl přestavěn na poschoďový hotel s několika hostinskými pokoji.

     V prosinci byly zavedeny oděvní lístky  (příděly).

     1. ledna byl v Jimramově proveden německými úředníky odvod koní  pro válečné účely. Z 26 obcí bylo odvedeno 18 koní, z Jimramova jeden.

     Rok byl zemědělsky nepříznivý. Sníh napadl v polovici prosince 1939 a ležel do konce března. Podzimními holomrazy a dlouho ležícím sněhem byly velmi poškozeny ozimy.  Ve velkých zimních mrazech narostl na řece led až 1 m silný, který při tání musel být výbušninami roztrhán. Mrazy byly -25 až – 35°C. Jaro i léto bylo deštivé. Obilí porostlo, brambory hnily. Na podzim byly povodně.  Koncem listopadu už znovu byly mrazy, o Vánocích byly spousty sněhu. Pro nepřízeň počasí  byla v tomto roce 35 dnů přerušena doprava autobusy.

3. srpna 1940 vyhořela Čermákova tírna pod Kabačkou (dnes je na tomto místě skládka  údržby silnic).

Na Prosičce byl usnadněn výstup na skálu vybudováním schodů a zábradlí (zábradlí bylo opraveno v roce 2008).

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU