POKUTNÁ DLAŽBA

 

      

 

V roce 1611 se dopustili cizoložství Mikuláš, kuchař a Benedikt, řezník. Byli odsouzeni k smrti, ale milostí vrchnostenskou a na přímluvu a rukojemství řady sousedů byli trestu zproštěni pod podmínkou, že celou ulici od borovnického mostu podle panských stodol až na náměstí kameny vydláždí. Dále museli za pokání každou neděli po tři měsíce stát v kostele během kázání s řetězem na krku.  Rukojmími bylo 40 sousedů (snad ¾ obce), kteří ručili 100 kopami a pro případ nesplnění podmínek měli provinilce vsadit do žaláře a na smrt vydat. Když byla v roce 1940 dlažba objevena, byla již 100 až 130 cm hluboko pod povrchem.