Zpět na úvod

Stalo se v roce 2006

7. ledna uspořádal obecní úřad, ve spolupráci s Farním úřadem Českobratrské církve evangelické, základní školou a Klubem českých filatelistů Žďár nad Sázavou oslavu 160 let od narození Jana Karafiáta a 130 let od prvního vydání Broučků.  Ve 13 hodin uvítal účastníky u pamětní desky na rodném domě J. K. starosta obce Pavel Kalášek. Po jeho proslovu vystoupil jimramovský ekumenický pěvecký sbor. V zaplněné modlitebně J. Karafiáta  na faře pohovořil o životě a díle Jana Karafiáta emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické  Mgr. Pavel Smetana. Před budovou Horní školy pak proběhl křest příležitostné dopisnice, kterou vydala k této příležitosti Česká pošta, po organizačním zajištění Klubu českých filatelistů 06-10 Žďár n. S. Zde pronesl projev představitel Klubu p. E. Pelikán   a poslanec Poslanecké sněmovny Černý. Křtu se také zúčastnili místopředseda Svazu filatelistů W. Müller a starosta Žďáru nad Sázavou J. Brychta.

Slavnost u rodného domu J. Karafiáta – krajský hejtman Vystrčil, vpravo starosta Kalášek a místostarosta Mašík

Česká pošta na toto odpoledne zajistila příležitostnou poštovnu, kde bylo možné zakoupit jak dopisnici, tak obálku prvního dne s možností orazítkování příležitostným razítkem. Příležitostní dopisnici graficky připravil Oldřich Pošmurný,  v přítisku byla použita ilustrace z vydání Broučků v roce 1942 od Marie Fischerové – Kvěchové.   Základní škola zorganizovala výtvarnou soutěž  na téma  V zemi Karafiátových Broučků. Přišlo do ní přes 500 prací dětí ze 48 škol  kraje Vysočina. Při setkání před Síní rodáků byla soutěž vyhodnocena  a vítězům předal ceny  krajský hejtman Miloš Vystrčil. Žáci 3. třídy základní školy předvedli scénku z Broučků.  Pak byla otevřena výstava těchto prací.

Zima 2005/2006 byla dlouhá s dostatkem sněhu. Lyžařský vlek  v Novém Jimramově měl asi nejdelší sezónu za svou existenci. V lednu zde provozovatelé slavnostně otevřeli nový areál pro snowboardisty. Byl také dost využíván vlek v Sedlištích a lyžařské stopy k Novému Městu.

Členové mysliveckých společností měli ve svých revírech hodně práce s přikrmováním zvěře. Na jaře ale byly přesto nalezeny zbytky padlé zvěře (srnčí). Velké množství sněhu dělalo starosti majitelům domů – sníh na střechách odtával pomalu a byly ho velké vrstvy. Někteří majitelé raději sníh ze střech odstraňovali. V Jimramově spadly střechy dvou kůlen Belcrediů, v Ubušíně se propadly části střech na obou kravínech a na dvou chalupách. Pracovníci obce museli odházet sníh ze střechy tělocvičny a školy. Dlouhé očekávání jara hezky zpestřil ostravský písničkář Jarek Nohavica ve své písni Ladovská zima.

Po tání se 25. a 31. března zvedla hladina řeky. Byla vyhlášena povodňová pohotovost. Hasiči odčerpávali vodu za hrází. Za úspěšné zvládnutí povodně obec a starosta obdrželi medaili od Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Bouřka s přívalovým deštěm 26. června poškodila vozovku na Borovnické ulici a ulici V Sytinách.

Povodňová pohotovost  byla vyhlášena také po téměř celodenních deštích 8. srpna. 

                Na škole od dubna pokračovaly opravy, které nebyly dokončeny v minulém roce - fasáda na hlavní budově vzadu, dokončování úprav podél kamenné zdi pod školou a plotu. Konečnou úpravu zdi prováděli pracovníci obce. V místě výpustu drenážní vody vytvořili nádržku s tryskajícím pramínkem.

Musely být skáceny dvě vzrostlé lípy (asi dvěstěleté) u sochy sv. Jana z Nepomuku před Horní školou. Jedna z nich měla v kmenu podélnou mezeru a hrozilo spadnutí. Památkáři povolili jen skácení obou stromů najednou. 30. ledna je tedy porazil za pomocí pracovníků obce majitel místní dřevorubecké firmy Pavel Borovský.

                                

Březnová povodeň                                                                                               Lípy před Horní školou před skácením

 

V srpnu fa Golas opatřila vozovku na Žabárně novým asfaltovým povrchem. Byla vybudována přístupová cesta k novým domkům na Benátkách.

V Trhonicích byla opravena kaplička. Boží muka u Trhonic byla pokryta plechem (původní byl někým odcizen).

V minulém roce byla dokončena plynofikace Ubušína a Trhonic. Kolaudace stavby byla provedena 7. února 2006.

Stavební firma p. Basovníka z Jimramova opravovala fasádu hlavního průčelí a v nádvoří zámku rodina Belcredi.  Římskokatolická církev – opravovala  faru, č.p. 24. Jednalo se o výměnu křídlových vnějších oken v průčelí i do dvora. Obě akce dostaly podporu od obce a ze státního   fondu Programu regenerace MPZ.

Podařilo se zajistit dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 8 malometrážních samostatných nájemních bytů na pozemku 664/8 u sokolovny (Padělek). Po provedení přívodu elektřiny společností E-On se 24. srpna  začalo  bagrováním. Do konce roku stavbaři dokončili hrubou stavbu a ještě postavili a pokryli střechu.

Stavba řadové osmibytovky u sokolovny

20. a 21. října se konaly volby do zastupitelstva obce. Česká strana sociálně demokratická, Sdružení nezávislých kandidátů za Jimramov (kandidáti z Trhonic, Ubušína a Sedlišť) a Křesťanská a  demokratická unie – Čs. strana lidová připravily pro volby kandidátky po 15 členech.

V Jimramově ze zapsaných 726 občanů přišlo k volbám 487 občanů (67,08%). 46,87% hlasů dostali kandidáti KDU-ČSL, 41,19% kandidáti ČSSD a 11,93% SNK. Ve druhém okrsku – Trhonice (Ubušín, Sedliště) hlasovalo 175 občanů z 252 zapsaných (69,44%). SNK zde získalo 58,50% hlasů, KDU-ČSL 21,29% hlasů a ČSSD 20,21% hlasů. Do zastupitelstva bylo zvoleno 6 kandidátů KDU-ČSL, 5 zástupců ČSSD a 4 ze SNK.

Starostou městyse byl zvolen dosavadní starosta Pavel Kalášek (KDU-ČSL) z Jimramova a místostarostou Libor Vondra  ze Sedlišť (SNK). Do obecní rady byli  ještě zvoleni Věra Křížová (ČSSD), Jan Petr (ČSSD) a Zdeněk Bureš (KDU-ČSL).

Rozhodnutím č. 8 předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka byl k 10. říjnu 2006  Jimramov spolu s dalšími 22 obcemi stanoven městysem.  Starosta přijal dekret o určení obce městysem 17. října v Poslanecké sněmovně. Tento titul se užíval do roku 1954.

            Jimramov postoupil mezi 12 nejúspěšnějších obcí v celostátní soutěži Historické město 2005.  Slavnostního vyhodnocení  dubnu 2006 ve Španělském sále Pražského hradu  se žádný zástupce městyse nezúčastnil, přesto byla Jimramovu udělena cena časopisu Moderní obec Za příkladnou péči o památky a popularizaci významných rodáků a osobností.

Manželé Víchovi začali užívat svůj nový rodinný domek na Benátkách č.p. 41. Firma Bera upravovala domek č.p. 22 na náměstí J. K. Obec zde vybudovala tlakovou kanalizaci – náklady asi 85 tisíc korun.

Ve dnech 20. - 22. října se starosta obce Pavel Kalášek a slečna  Lenka Kalášková zúčastnili setkání obcí departmentu Bouches – du – Rhône se spřátelenými zahraničními obcemi v městě Allauch poblíž Marseille. Jimramov byl pozván jako partnerská obec městečka Meyrargues. Na pozvání starosty obce P. Kaláška pak přijeli z Meyrargues do Jimramova učitelé manželé Jacques a Géneviève Davalovi. Během pobytu uspořádali koncem srpna kurz francouzštiny. Zúčastnili se jej nejen občané Jimramova. 

V pondělí 16. října  v Jimramově  štáb České televize Brno natáčel část předposledního dílu nového bloku oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Natáčení se pod vedením režisérky Pavly Moskalykové zúčastnili i představitelé hlavních postav seriálu herci Tomáš Töpfer a  Ivan Trojan.

Filmaři České televize přijeli do Jimramova i v listopadu. Tentokrát se točila po celý pohádka  O kominickém učni a  dceři cukráře. Další rok ji ČT vysílala o Vánocích.

28. října se uskutečnil na zřícenině hradu Štarkov – Skály Den otevřených dveří.  Dr. Ludvík Belcredi, vedoucí Archeologického ústavu Moravského zemského muzea Brno, provedl návštěvníky po zřícenině a ve svém výkladu je seznámil s historií hradu a  s výsledky archeologického výzkumu,  který se zde už asi deset let provádí.

Festival Otevřeno Jimramov 2006, který se konal od 20. do 27. srpna, měl letos vzácného hosta – legendu českého undergroundu  Plastic People of the Universe, který vystoupil ve večerním programu v sobotu.

Fotbalový klub Jimramov získal pozemek, na kterém je hřiště. Pak mohla být zahájena rekonstrukce hřiště (srovnání, zpevnění, zatravnění plochy a oplocení).

SDH Jimramov získal k užívání nové hasičské vozidlo CAS 16M –2R. Obec ji pořídila za pomoci dotace ministerstva vnitra. Hasičům byla slavnostně předána na Sousedském posezení 19. srpna. Poprvé bylo cisternové auto použito při požáru obecního domu v Sedlištích.

V základní škole odstoupil z funkce ředitele Ing. Zdeněk Matoušek. Vedením školy byla pověřena Mgr. Věra Křížová.

Poprvé se v Jimramově v tomto roce uskutečnila ve větším rozsahu tříkrálová sbírka.  

DOKUMENTY

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU