Zpět na úvod

Stalo se v roce 2004 

1. května roku 2004 byla poprvé na radnici vyvěšena vlajka Evropské unie. Toho dne vstoupila Česká republika společně s dalšími devíti státy (Slovensko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko a Slovinsko) do Evropské unie. Počet členů Unie se tak zvýšil ze 16 na 25. Pro naše občany byla zrušena kontrola na hranicích se sousedními státy Unie. K přechodu hranic do ostatních států Unie stačí od té doby jen občanský průkaz.

Starosta obce Pavel Kalášek obdržel blahopřání ke vstupu z francouzské obce Meyrargues od starosty městečka Raymonda Bruna a od spolku   Francouzsko- českého přátelství. 

 11. a 12. června 2004 občané ČR poprvé volili své zástupce do Evropského parlamentu. Voleb se zúčastnilo jen 28,32 % voličů, Do křesel Evropského parlamentu zasedli 24 poslanci naší republiky (9 za ODS, 2 za KDU-ČSL, 2 za ČSSD, 6 za KSČM, 2 za Nezávislé a 3 za Sdružení nezávislých kandidátů a Evropských demokratů. 

V červnu odstoupila vláda Vladimíra Špidly a novým předsedou vlády se stal Stanislav Gross. Ten se také stal předsedou ČSSD.

  V listopadu byly volby do zastupitelstev krajů. Hejtmanem kraje Vysočina byl zvolen Miloš Vystrčil z vítězné ODS.

Televizní diváky bavila nová zábava. Volili první českou SuperStar. Diváci vybrali zpěvačku Anetu Langerovou.

Od 1. července se staly oficiálními názvy ulic v Jimramově. Označení celkem 23 ulic bylo zaregistrováno v centrálním registru Ministerstva vnitra. Bylo dokončeno označení ulic tabulemi. Pro občany vznikla povinnost vyměnit si občanský průkaz a provést dc04.jpgzměnu bydliště v důležitých osobních dokladech.

V říjnu byla dokončena stavba další části domu s pečovatelskou službou (DPD) směrem k řece. Stavbu prováděla firma INPOS.  Celková cena včetně dokumentací byla 7.5 mil. Kč. Městys získal ze státního fondu rozvoje bydlení dotaci ve výši 5,6 milionu Kč, zbytek doplatil. V přístavbě je 8 samostatných bytů, 2 z toho jsou bezbariérové. Koncem roku byly byty přiděleny čekajícím  nájemníkům.

V biocentru Bukáčkův kout byla dokončena stavba nového rybníka. V červenci byl naplněn vodou z přítoku od Trhonického potoka. Nádrž má rozlohu 23770 m2 a má v ní být 29 tisíc m3 vody. Její hráz je 340 m dlouhá. Výstavba stála 6,578 mil. Kč (4,445 mil. Kč dotací). Stavbu prováděla firma AQASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou.

V květnu bylo konečně dokončeno hřiště u školy. Byl dotvořen umělý trávník dosypáním křemičitého písku, osazeny sloupky pro míčové hry a kolem sportoviště byly napnuty záchytné sítě. V hlavní budově školy se dokončovaly drobné práce nedokončené při opravě fasády koncem minulého roku.

Do upravené zelené plochy za zámkem (bývalý Urbanův rybník) byly v červnu zabudovány   jednoduché zahradní sestavy pro dětské hřiště.

Místní komunikace od křižovatky pod školou, kolem školy přes Padělek k hrobce Belcrediů byla opatřena novým povrchem z asfaltované drti. Byly upraveny obrubníky a uzávěry vodovodu. Cena 680 tisíc korun.

Byl nově vydlážděn chodník NJK v úseku od č.p. 79 po Dolní školu (300 tisíc Kč).

U Horní školy byl zvýrazněnými  dopravními  značkami označen přechod pro chodce (z chodníku u čp. 71 k parku).

V Sedlištích byla odbahněna protipožární nádrž.

V listopadu začala práce na úpravě potoka, který ústí do Svratky u mostu silnice na Poličku.   Nad mostkem pod Vápenkou byla vyzděna hráz rybníčku. Koryto od mostku dolů dláždili pracovníci lomovým kamenem, stavěli stupy. Práce byla přerušena před Vánocemi. 

Investorem byly Lesy ČR, stavbu prováděla brněnská firma Ekostavby.  

Přístavba DPS

Na Benátkách manželé Víchovi dokončili stavbu rodinného domu čp. 58 a nastěhovali se do něj.

Manželé Zbyněk a Dana Novotní dokončili přestavbu domku č.p. 168 v Panské ulici.

            V Panském domě byl otevřen  v levé části od vchodu M-bar. Restaurace v druhé části většinu roku nefungovala.

K 31. prosinci ukončila prodej potravin Vesna v přízemí nákupního střediska paní Svatava Svobodová. Prostory převzal majitel celé budovy spotřební družstvo Jednota Velké Meziříčí a od ledna obnovila samoobsluhu Jednota. Vedoucí zůstala paní Svobodová.

22. června uzavřela Česká spořitelna pobočku v Jimramově (čp. 18).

Od 18.6.2004 probíhal v Jimramově opět  kurz francouzštiny.  Vyučovali  rodilí francouzští lektoři, manželé R. a   J. Baldasseroni z L´Isle De La Sorgue ,  které zajistil spolek Francouzsko- českého přátelství z městečka Meyrargues.  

Ve dnech 4. – 7. června byl uspořádán festival Kultura evropského venkovana řeckém ostrově Paxos. Delegaci z Bystrého (signatář Charty evropských vesnic) doplnila delegace z Jimramova složená z představitelů obce a dalších občanů. Občané naší obce vystoupili v programu festivalu (vystoupení dětí s flétnami, pěvecké vystoupení dětí, koncert vážné hudby  klavíristky z Bystrého,  závěrečné vystoupení všech zúčastněných).

Ochránci přírody z CHKO uspořádali v Jimramově ve čtvrtek 2. září Evropskou noc pro netopýry. Po přednášce Tomáše Bartoničky v Horní škole se pětadvacet občanů se  zúčastnilo   sledování netopýrů v Bludníku s použitím batdetektorů a ukázkou živého netopýra ušatého odchyceného před štolou Vápenky. 

Beseda se uskutečnila právě v Jimramově v souvislosti s objevem stop po netopýrech na půdě základní školy a dlouhodobě sledovaným zimovištěm netopýrů (sedm druhů) ve štole bývalého vápencového lomu u Trhonic.

 V říjnu a listopadu zřídila firma Coma Polička na budově ZŠ Jimramov anténní systém, který umožňuje občanům Jimramova a okolí bezdrátový přístup k internetu sítě Unet.

Družstvo mužů bylo v sezóně 2003- 2004 velmi úspěšné. Vybojovalo v soutěži Okresního přeboru (II. třída) 3. místo se ziskem 43 bodů.

12. 9. 2004 se u Sedlišť konaly terénní závody motocyklů.

Místní  tělovýchovná jednota nebyla již schopna dostatečně zajistit provoz svého lyžařského vleku v Novém Jimramově. Proto zařízení pronajala na 15 let  společnosti s ručením omezeným SKI Jimramov.

Družstvo SDH Jimramov si výborně vedlo v okresní soutěži 19. června, kde se soutěžilo v požárním útoku, štafetě a vědomostním testu. Obsadilo 2. místo za hasiči ze Sázavy.

110. výročí založení sboru oslavovali hasiči SDH Sedliště a SDH Ubušín.

DOKUMENTY 2004

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU