hlava1.jpg

     Stalo se v roce 1990                                        

            V úvodu zápisu za rok 1990 napsal kronikář Jan Dědič svoje hodnocení změn v roce 1989:
            Po 17. listopadu 1989 – po tzv. "sametové revoluci", kdy byly prolomeny mříže totalitního režimu, byla v roce 1990 nastoupena velmi obtížná cesta k demokratickému uspořádání naší společnosti a k novému hospodářskému systému. Málo se však dařilo zúčtovat s minulostí, rehabilitovat všechny její oběti, napravit všechny spáchané křivdy a spravedlivě potrestat jejich viníky. Do našeho veřejného života se vkrádaly prvky nevraživosti, podezřívavosti, nedůvěry a vzájemného osočování. Plánované reformy přinesly našim občanům zdražování i hrozbu ztráty sociálních jistot. Povážlivě vzrostla i kriminalita. Přes tyto negativní jevy v naší společnosti bylo dosaženo mnoho dobrého, co jsme před rokem nepředpokládali. Většina sovětské armády, která nás před 22 roky přepadla, opustila naši zem. Po 42 letech byly absolvovány svobodné volby, v nichž byli zvoleni představitelé do zastupitelských orgánů všech stupňů. Naše parlamenty přijaly několik desítek zákonů, které tvoří první základy skutečně právního, demokratického státu. Významnými světovými státníky byla vysoce oceňována naše iniciativní zahraniční politika směřující k budování nové Evropy. V naší zemi byla obnovena svoboda slova a projevu, zaručena svoboda shromažďovací a sdružování a obnovena svoboda cestování. Obnoven byl svobodný náboženský život. Podařilo se vypracovat ekonomickou reformu a byla přijata řada důležitých ekonomických zákonů. Byl přijat ústavní zákon, který nově rozděluje pravomoci výkonné moci mezi Českou a Slovenskou republikou a Federací.

f1990.jpg            *

K 31. březnu rezignoval na funkci předsedy MNV Josef Kovář. Na mimořádném zasedání MNV byl 22. března zvolen předsedou Jan Keller, 8 členů MNV bylo nahrazeno novými. 
8. a 9. června se po 42 letech konaly první svobodné volby. Volilo se do Federálního shromáždění (Sněmovny lidu a Sněmovny národů) a do České národní rady. Stejně jako jinde v republice i v Jimramově získali nejvíce hlasů kandidáti Občanského fóra. Předvolebních shromáždění s kandidáty do Federálního shromáždění v kině se zúčastnili: Jaroslav Frey, Věra Galatíková, Čunderlíková, Dr. Kovář, Slabý a Vodičková.
            Komunální volby byly 24. listopadu. Po nich zanikl MNV střediskové obce a  vznikl Obecní úřad Jimramov (pro Jimramov, Benátky, Sedliště, Trhonice a Ubušín). Obce Borovnice, Nový Jimramov, Javorek se osamostatnily.  V těchto volbách získalo Občanské fórum 5 mandátů, Čsl. strana lidová 3 mandáty, KSČ 2 mandáty a Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) 5 mandátů. Bylo ustaveno patnáctičlenné zastupitelstvo a  4. prosince byl zvolen starostou Jan Keller a pětičlenná rada.
            Za  Panským domem byla dokončena stavba trafostanice. Přestavbu pohostinství Jednota zastavila,  protože budovu čekala privatizace. Jedinou hospodou v Jimramově byla  Koruna, která byla tehdy ještě ve slušném stavu, ale hygienické podmínky v ní byly na velmi nízké úrovni.
            V tomto roce došlo k rozšíření služeb pro obyvatelstvo, protože začali pracovat drobní soukromí podnikatelé.
            Měnily se ceny: např. cena benzínu se během roku zdvojnásobila („Super“ z 9 Kčs na 18 Kčs).
            Byly problémy s vodovodem. Na podzim už bylo vody tak málo, že ve výše položených částech obce na Benátkách a Padělku byly přistaveny cisterny a gumové vaky s pitnou vodou. Rozvod  byl uzavírán. Úbytek vody byl způsoben netěsností rozvodů  a nádrží.   Situace se zlepšila až po vykopání nových studní v prameništi vodovodu a po opravě těsnosti rezervoáru.
            1. února bylo v katolickém kostele Odpoledne duchovní hudby. Účinkovali místní varhaníci Ing. Hudec a Ing. Kadeřávek a smíšený ekumenický sbor sbormistr A. Bradáč. Sbor vystoupil také 25. února na Shromáždění křesťanů ve Žďáru n. S. a na přehlídce pěveckých sborů ve Žďáru 24. června.
            V evangelickém kostele vystupoval 5. dubna pěvecký soubor z Talinu (Estonsko) a 12. srpna Musica sacra Bredana  z Holandska (housle, flétna, cello a cemballo). 
            V sobotu 25. srpna uspořádal MNV Jimramov v parku Bludník 1. Vysočinský festival křesťanské a spřátelené hudby. Účinkovali v něm písničkáři Sváťa Karásek, Ivan Hoffman, Tomáš Najbrt, Karel Vepřek, Bohdan Mikolášek a bigbíty Oboroh, otcovy děti, velká milost a Jericho.
            Do nových řadových domků na Padělku se stěhovali manželé Procházkovi (č.p. 309) a manželé  Šťastných (č.p. 310).
            Naposled se v Jimramově slavil 1. máj veřejně. Nebyl tradiční průvod s projevy. Po setkání před radnicí se účastníci dali na turistický pochod okolím Jimramova. Pochod byl zakončen veselicí v Borovnici.
            10. ročníku volejbalového turnaje o putovní pohár TJ Sokol se zúčastnilo 16 družstev. Zvítězili hráči SK Jihlava.
            Ve středu 16. května 1990 kolem 19. hodiny havarovalo u obce Strachujov vojenské letadlo Mig 21. Pilot se katapultoval. K likvidaci hořícího letadla přijeli jako první požárníci z Jimramova a ze Strachujova.
            Do nového působiště v Brně odešel po devítiletém působení v Jimramově katolický duchovní ThDr. Karel Cikrle. Novým správcem farnosti se stal P. Pavel Haluza.
            Od 1. 5. 1990, kdy senior Jiří Tomeš odešel do důchodu a přestěhoval se do Blanska, neměl evangelický sbor faráře. Administrátorem neobsazeného sboru byl ustaven vikář Jan Jun z Veselí. Bohoslužby o nedělích a svátcích vykonávali faráři z okolních i vzdálených sborů a vikář Jan Keller.

                                                           ZPĚT NA VÝBĚR ROKU