hlava1.jpg

Stalo se v roce 1984

Na stavbě nové budovy školy bylo v tomto roce odpracováno 19 051 hodin, z toho 749 hodin odpracovali občané zdarma.  Mechanizací vypomáhali místní podniky Vigona, Dřevo Měřín a JZD. Byla vybudována elektroinstalace, instalace vody, postavena vestibulová část a spojovací chodba se starou budovou. Pro další výstavbu kotelny a jídelny byla vybagrována zemina, vybetonovány základy a částečně zabezpečeny svahy proti sesuvu půdy.

Byla uzákoněna desetiletá povinná školní docházka. Žáci, kteří vycházeli v osmém ročníku základní školy, musí od tohoto roku ještě povinně dva roky navštěvovat školu na image001.jpgstředních školách.

Střední odborné učiliště železniční  započalo přestavbu severozápadního křídla zámku. Byly zrestaurovány erby zakladatele zámku Pavla Katharyna z Katharu,   umístěné nade dveřmi na nádvoří. Učiliště  převzalo do správy sokolovnu. Protože byla v dost špatném stavu, vložilo hned 95 500 Kčs do její opravy. Převodem sokolovny ztratila obec možnost  ji užívat. Sál nemohly užívat ani společenské organizace pro pořádání plesů a tanečních zábav. Proto jejich počet klesl, některé byly pořádány v Borovnici.

Pro výstavbu domků na Padělku byla zajištěna občanská vybavenost (kanalizace, přívod vody a elektřiny).  

V Domkách byla opravena cesta.

 

Erby Pavla Katharyna z Katharu

V 38 letech věku zemřel vedoucí nákupního střediska a vedoucí oddělení  průmyslového zboží Josef Karmazín.

Ve věku 78 roků zemřel zasloužilý a dlouholetý sbormistr smíšeného pěveckého sboru Osvětové besedy, učitel hry na housle, klavír a akordeon,  varhaník v katolickém kostele Josef Groulík. Býval také kapelníkem jimramovské dechovky a vedoucím  pěveckých kroužků mládeže.

Provozovna truhlářství Okresního průmyslového podniku Bystřice n. P. v Panské ulici vyráběla okna a dveře pro stavebníky, selský nábytek z masivu. Pracovníci provozovny provedli dřevěné obložení chodeb a schodů na radnici a interiér nového pohostinství ve Věcově. Budova provozovny byla nově pokryta hliníkovým plechem.

           image003.jpg                           image005.jpg                

Truhlářství OPP na Panské

V závodě Vigona byla zahájena výstavba nové třípodlažní budovy. Má v ní hlavně být umístěno sociální zařízení, dále vstupní hala, vrátnice, kanceláře, telefonní ústředna a sklady.

V TJ Sokol pracoval velmi dobře oddíl lyžování. V únoru byl pověřen uspořádáním  okresní ho přeboru v obřím slalomu a slalomu v Novém Jimramově na svahu, kde se již v tomto roce připravovala výstavba  lyžařského vleku. Svépomocí sportovci dokončili  přístavbu kabin u fotbalového hřiště. Upravovali povrch na kurtech  za požární zbrojnicí. .

Konal se 2. ročník turistického pochodu Kolem Fryšávky (12 km, 25 km a 35 km).

V Borovnici, která patřila ke střediskové obci Jimramov, stavěli  občané svépomocí prodejnu.  145 tisíc korun ze státního rozpočtu bylo také určeno na opravu kulturního domu (býv. školy).

Ve zprávě o činnosti Mysliveckého sdružení Jimramov lze vyčíst, že jeho členové v tomto roce ještě ulovili 28 zajíců, 31 ks  srnčí zvěře, 6 černé zvěře, 9 lišek, 4 bažanty a 18 kachen.

Od tohoto roku začala autobusová linka Jimramov, Borovnice Polička jezdit přes Sedliště.

V Trhonicích požárníci začali s přístavbu  zbrojnice.

90. výročí založení hasičského sboru oslavovali požárníci z Ubušína.

13. července se přehnala nad naším krajem vichřice a napáchala mnoho škod v lesích i na polích.

Jako extrém je v kronice označován abnormální růst teploty během pěti červencových dní :  6. července byla průměrná teplota 13°C a 11. července 29°C.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU