hlava1.jpg

Stalo se v roce 1980

        Důchodci byli v červnu na zájezdu. Navštívili zámek Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou a Třebíč. Včelaři si zajeli do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Svazáci (členové Socialistického svazu mládeže) měli zájezd dvoudenní. Autobusem navštívili Macochu, Punkevní jeskyně, Slavkov – Mohyla míru, Mikulčice – vykopávky, Velké Pavlovice.
        Opět byla spartakiáda. Žáci školy nacvičili 4 skladby a předvedli je veřejnosti na hřišti u sokolovny.
        Zemědělské družstvo ještě stále využívalo školní děti ke sběru brambor. Učni Středního odborného železničního učiliště vypomáhali v JZD kromě sběru brambor i při sklizni lnu a  sbírání kamení.
        Na zámku v budově bývalého pivovaru bylo otevřeno agitační středisko JZD. Byly zde pořádány výstavy.
        Železniční učiliště začalo po úpravě využívat bývalou školu v Borovnici jako internát pro 50 žáků.
        Předseda MNV Karel Zezula a tajemník Josef Škraňka odešli do důchodu. Novým předsedou MNV se stal Jaroslav Nebola a tajemníkem MNV Vilém Koutný.
        V akci Z byla dokončena stavba benzínové pumpy. V prosinci ji začala provozovat Benzina.
        Zbourán byl dům čp. 27 na náměstí – Bukáčkovo.
        Postaven byl  dům čp. 283 na Borovnické (Josef Bureš), čp. 284 U Fryšávky (Josef Slavíček), čp. 57 na Benátkách (Kafka). Přestavěn byl dům čp. 14 na Benátkách na byt pro ředitele Vigony.
        Po celé vegetační období bylo chladnější počasí. Byly pozdější sklizně – žně začaly až 2. září a ukončeny byly 3. října. Sláma z polí se uklízela zároveň se sklizní mostarna.jpgbrambor a lnu. 
        Členové svazu zahrádkářů si postavili moštárnu. Obsluha lisovacího zařízení (p. Heger a p. Filipi) v listopadu zpracovala asi 183 q jablek a vyrobila 9185 litrů moštu.
        Jimramov navštívili bývalí partyzáni skupiny Jermak Komarov a Stenin  a dcery v Jimramově pochovaného ruského vojáka Ščerbaka Anna a Grigorie.
        1. listopadu bylo provedeno celostátní sčítání obyvatelstva, domů a bytů. Bylo napočítáno celkem 268 domů v Jimramově a 53 na Benátkách, trvale obydlených   231 v Jimramově a 47 na Benátkách. Trvale obydlených bytů bylo v Jimramově 298 a na Benátkách 72. Občané Jimramova a Benátek vlastnili celkem 57 automatických praček, 5 barevných a 292 černobílých tel. přijímačů, 114 osobních aut, 56 motocyklů. V Jimramově trvale bydlelo 765 obyvatel, na Benátkách 237, ekonomicky aktivních 346 v Jimramově a 121 na Benátkách. Celé Československo mělo 15,277 mil. obyvatel, Česká socialistická republika 10,289 mil.

Moštárna

        Krausův mlýn u mostu na Poličku spravoval n.p. Mlýny a těstárny Pardubice, závod Kyjov a v roce 1980 se zde mlela z ječmene ječná krupice. Malá elektrárna dodávala ročně do veřejné sítě 120 až 140 tisíc kW. 
        V továrně Vigona byla dokončena výstavba nové výrobní haly.
        Pro vysoký počet dětí přihlášených do mateřské školy bylo 15 dětí z Jimramova umístěno ve školce v Unčíně. Dopravu dětí zajišťovala Vigona, která platila také kuchařku.

        Vybráno ze zápisu kronikáře Jana Dědiče

                                                                          ZPĚT NA VÝBĚR ROKU