hlava1.jpg

Stalo se v roce 1979 - podle zápisů kronikáře Jana Dědiče

List171.jpg 31. 12. 1979 měla středisková obec Jimramov (Jimramov, Trhonice ,Ubušín, Sedliště) 1447 obyvatelů, to je o 32 méně proti minulému roku.
Základní školu navštěvovalo ve školním roce 1978/79 291 žáků (135 v 1. – 5. třídě a 156 v 6. – 9. třídě).

V důsledku nepříznivé energetické situace byly od 8. do 26. ledna mimořádné zimní prázdniny. První pololetí škol. roku trvalo až do 16. února.
Na pozvání 17. moskevské speciální školy navštívilo 20 žáků ZDŠ s učitelským doprovodem Moskvu.

V hlavní budově školy byl zrušen byt školníka a byl využit na cvičnou kuchyň a kabinety. Školní  jídelna byla ještě  v Dolní ulici u Šimků. V tomto roce bylo zmodernizováno sociální zařízení a jídelna dostala novou pečící troubu, ohřívací pult a bojler.

V akci Z se stavěla čerpací stanice pohonných hmot.  Nově postavený vodovod byl v únoru předán do správy Jihomoravských vodovodů a kanalizací.
Pan Zdeněk Pekárek dokončil stavbu rodinného domku u silnice v Horce čp. 279.

Důchodci byli na zájezdu v Kutné Hoře a na zámku Kačina.

Zahrádkáři se rozhodli postavit  moštárnu. Pro její provoz si v tomto roce  zakoupili lis a krouhač.

Fotbalové družstvo mužů obsadilo 2. místo v okresní soutěži mužů, dorostenci byli v okresní soutěži čtvrtí.

V roce 1979 došlo ke sloučení 3 mysliveckých sdružení (Jimramov, Borovnice a Trhonice) v jednu organizaci.  I v tomto roce byl zaznamenán úbytek drobné lovné zvěře. Proto nebyl pořádán hon. Kolem Prosičky se prý zdržovalo asi 10 kusů černé zvěře.

V souvislosti se stavbou benzínového čerpadla byl vypuštěn Urbanův rybník. Rybáři konstatovali, že pionýři - mladí rybáři přišli o rybník, kde mohli lovit.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU