Zpět na hlavní stránku

Stalo se v roce 1976

 

Na jaře byla dokončena výstavba nákupního střediska. Celková hodnota stavby činila 6,276 miliónu Kčs. Nákupní středisko bylo slavnostně otevřeno 1. dubna a hned spotřební družstvo Jednoty Velké Meziříčí začalo prodej. Budova byla plně využita: v suterénu byl bufet s cukrárnou, v přízemí samoobsluha potravin a prodejny  zeleniny,  masa a uzenin, v poschodí prodejny elektro a kovo, obuvi, textilu a  drogerie. Do nákupního sřediska byl soustředěný podej z téměř všech prodejen na náměstí. Zůstala jen prodejna papírnictvi a knih (u Pohořelých) a  prodejna tabáku a novin . 

                       

Nákupní středisko                                                                                                                    Zrušená prodejna textilu. Trafika vedle (u Homolků) je na stejném místě i dnes

Pokračovala stavba vodovodu. Občané v tomto roce odpracovali přes 18 tisíc neplacených brigádnických hodin. Byly postaveny vodojemy, odkyselovací a čerpací stanice. Hlavní vodovodní řad byl položen od vodojemů na okraj Jimramova (1694 m).  

Výstavba velkokapacitního kravínu JZD pokračovala i v tomto roce.

Na Benátkách stavebníci, sdružení v bytovém družstvu, dostavovali další čtyřbytovku č.p. 55.

Členové rybářského svazu ukončili na Benátkách stavbu garáže pro své vozidlo. Organizace měla v roce 63 členů.

1. května navštívil Jimramov kandidát na poslance Národního shromáždění  za Žďársko ministr Bohumil Chňoupek. Prohlédl si nově otevřené nákupní středisko. Po besedě s představiteli obce byl pozván na prohlídku starých nevyhovujících školních budov, aby ve své funkci podpořil snahu o schválení přístavby měšťanky.

 Žákovský pěvecký kroužek se zúčastnil Krajské slavnosti písní v Blansku.

Ve školství začal v 1. třídě přechod na tzv. novou koncepci. I proto přešli žáci 1. třídy z Unčína a Borovnice do jimramovské školy.

V listopadu byly volby do všech zastupitelstev. Účast a volba byly stoprocentní. Do Místního národního výboru střediskové obce (Jimramov, Benátky, Trhonice, Sedliště, Ubušín, Borovnice, Nový Jimramov, Javorek) bylo zvoleno 34 poslanců. Na ustavující schůzi MNV byl zvolen předsedou Karel Zezula ze Sedlišť, místopředsedou Jaroslav Nebola z Benátek a tajemníkem Josef Škraňka. Rada MNV měla 13 členů.  Pan Jindřich Vápeník z Jimramova byl zvolen poslancem České národní rady a náčelník železničního učiliště Zdeněk Hrbas do ONV.  

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU