hlava1.jpg

Stalo se v roce 1975

V roce 1975 byla konečně zahájena výstavba vodovodu. Aby se mohla uskutečnit, bylo rozhodnuto ji provést svépomocí v akci Z. Investice byly stanoveny na 5 miliónů Kčs s tím, že částka bude překročena o 128 tisíc. Třetinu hodnoty měli občané odpracovat brigádnicky. Na každý dům bylo stanoveno 120 hodin. Zdroj vody byl vyhledán v Koudelkách. V roce 1975 bylo prostavěno 306 tisíc Kčs.

Státní statek (zámecký) byl v tomto roce zrušen a připojen k JZD. Družstvo stavělo velkokapacitní kravín a bramborárnu v Sedlištích.

Výstavba koupaliště byla uzavřena stavbou zděného kiosku.

Pokračovala stavba nákupního střediska. Stavěl Okresní stavební podnik Bystřice. Státní bytovka na Benátkách, č.p. 51 byla už začátkem roku předána k užívání.

Hlavní budova školy byla pokryta novým eternitem, byly provedeny nátěry oken a dveří. V Dolní škole byla zřízena ubytovna pro 2 učitelky. 

Jimramovští požárníci oslavili 100. výročí založení požárního sboru. Ozdobou oslav bylo 12. srpna ukázkové cvičení požárního útvaru z Prahy: hašení práškem, užití požární plošiny, seskok do plachty, ukázka vozu na zjišťování radioaktivity.  Slavnostní členské schůze se zúčastnila i řada vzácných hostů v čele s předsedou Federálního výboru Svazu požární ochrany plk. Mir. Řepiským. Místní fotografové J. Vápeník a J. Sedlák zpestřili schůzi promítnutím vlastních barevných diapozitivů z Jimramova a okolí. Byla vydána brožurka o činnosti SPO a uspořádána výstava techniky a dokumentů. Veřejná oslava se po slavnostním nástupu před zbrojnicí, pochodu městečkem a po slavnostním projevu před radnicí uskutečnila v zámeckém parku v neděli 13. srpna.  Při veselici vyhrávala slovácká krojovaná dechová hudba Mistřiňanka.

Fotografie z oslav

image001.jpg                                                image002.jpg

image003.jpg                                                                                                   image004.jpg 

 

Ukázky pražského požárního útvaru

Fotbalisté si upravovali a odvodňovali povrch hřiště, proto utkání jarního kola okresní soutěže  museli hrát na hřištích soupeřů. V tabulce okresní soutěže se umístili uprostřed. Velmi dobře hrálo družstvo dorostenců (6. místo, v podzimní části dalšího ročníku dokonce 2.). Střelecky vynikal s 25 vstřelenými brankami dorostenec Josef Dvořák (Věcov). V tomto roce kronikářka uvedla i jména hráčů. Byli to: E. Koza, F. Dostál, S. Dobiáš, F. Kubík, F. Ondroušek, M. Zobač, Z. Svoboda, J. Kinc, L. Greif, Mir. Neděla, Z. Dvořák, J. Svoboda, F. Tomek, Č. Kubík, K. Smejkal, A. Čupr, B. Pospíšil, J. Dufek, J. Mach, E. Šikula, V. Korbička, M. Mach, J. Teplý, K. Čupr, S. Novotný, Z. Boháč, M. Laštovica, Mil. Neděla, J. Dvořák, V. Flesar, J. Mašík, Z. Sklenář, J. Havlíček, J. Havlík.

Včelaři měli nepříznivý rok. Deštivé a chladné počasí hlavně v červnu způsobilo slabou snůšku medu.  

Na schůze Svazu československo-sovětského přátelství jezdili vojáci Sovětské armády z posádky Česká Třebová, účinkovala tu i jejich vojenská hudba. Jimramov navštívil také generál Sovětské armády Akimčev, čestný občan Jimramova, který tu  byl v roce 1945  jako mladý voják. 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU