hlava1.jpg

Stalo se v roce 1974

Kronikář Zdeněk Uherka vážně onemocněl a na začátku roku 1975 byla pověřena psaním kroniky jeho kolegyně, učitelka ZDŠ paní Stanislava Strouhalová, rozená Bímová (také Tobiášová).

Zima 1973-74 byla sychravá s nepatrnou sněhovou pokrývkou. Ve výše položených lesích (Koníkovsko a nad Javorkem) však napáchala velké škody jinovatka a námraza.  Velmi teplá byla i další zima v prosinci 1974  – údajně nejteplejší prosinec za posledních 200 let

Rok byl příznivý v zemědělství hlavně ve sklizni obilnin. Špatná byla sklizeň lnu. Družstevníci stavěli bramborárnu v Sedlištích a velkokapacitní kravín u Trhonic. Družstvo mělo 260 členů, z toho 89 nepracujících důchodců a 68 důchodců pracujících.

fot_370.jpgV Jimramově pokračovala stavba koupaliště – v akci Z. V Trhonicích byla provedena v akci Z stavba spodní části montovaného domku pro prodejnu Jednoty.

Na Benátkách byla dokončena výstavba státní šestibytovky. Byty byly přiděleny dvěma učitelským rodinám, dětské lékařce a rodině lékarníka, o přidělení menších bytů nebylo  ještě rozhodnuto.

Pokračovala výstavba nákupního střediska – dokončena byla hrubá stavba, střecha. Byl zbourán původní dům č.p. 181, který stavební firma ještě používala jako šatny pro stavebníky.  

Při slavnosti k Měsíci čs. sovětského přátelství bylo uděleno čestné občanství sovětskému důstojníkovi Akimčevovi, který v roce 1945 osvobozoval Jimramov. Slavnost zorganizovala organizace SČSP ve spolupráci se sovětskou vojenskou posádkou  v Květné a České Třebové.

Benátská textilka Vigona oslavovala 25 let trvání tohoto národního podniku. V Jimramově se v červnu konala soutěž požárních družstev tohoto podniku. Pořadatelskou službu zajišťovali  místní požárníci. Požárníci z Trhonic a Ubušína provedli na jimramovském náměstí námětové cvičení.

Místní požárníci   se zúčastnili slavnostního otevření nové požární zbrojnice v Novém Jimramově. 95. výročí založení hasičského sboru oslavovali v Trhonicích.

Změny se staly v učitelském sboru ZDŠ. Ředitel František Mour byl jmenován okresním školním inspektorem. Novým ředitelem byl ustanoven dosavadní zástupce ředitele  Miloslav Tieff a učitelka Božena Brychtová byla pověřena funkcí zástupkyně.

Výstavba na Benátkách

Ve  školním roce 1973/74 byla budova školy vybavena ústředním topením.

Dramatický kroužek školy pod vedením vychovatelky družiny sehrál divadelní představení Moudrá ševcová.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU