hlava1.jpg

Stalo se v roce 1971

27. listopadu zemřel v novoměstské nemocnici ve věku 75 let kronikář Ladislav Procházka  (bývalý ředitel školy). Psaní kroniky převzal učitel ZŠ Jimramov Zdeněk Uherka, nar. v r. 1922 v Písečném v učitelské rodině. V té době bydlel v č.p. 187.  

    V zápise roku 1971 kronikář podrobně zapsal hospodaření obou zemědělských podniků: JZD Jimramov a Státního statku (Semenářský statek Dolní Rožínka – hospodářství Jimramov). Obě hospodářství plnila úkoly většinou na více než na 100 procent. Výnosy v rostlinné výrobě byly příznivé, byl splněn termín sklizně – ukončit žně do 14 až 18 dní. Ke splnění tohoto, stranou stanoveného úkolu, pomohla ve statku i pomoc kombajnů státního statku ze Židlochovic. 

    23. a 24. listopadu se konaly volby kandidátů Národní fronty do všech zastupitelských sborů (do místních, okresních a krajských národních výborů, do České národní rady, sněmovny lidu a sněmovny národů).  Byli zapsáni 803 voliči a ti všichni odevzdali hlasy navrženým kandidátům.  Do MNV byl zvoleno 35 nových členů MNV  (pro Jimramov, Sedliště, Trhonice a Ubušín). Předsedou MNV byl zvolen Karel Zezula ze Sedlišť,  místopředsedou Josef Slavíček (Jimramov č.p. 142) a tajemníkem učitel ZDŠ Miloslav Tieff.  Zdeněk Hrbas, náčelník OŽU Jimramov a Josef Škraňka, vedoucí provozovny Dřevo Měřín na Benátkách, byli zvoleni do ONV.

    V okrskové soutěži požárníků v Jimramově zvítězil sbor z Odrance před Jimramovem a Javorkem.

    Svaz Československo-sovětského přátelství navázal družbu s městským výborem SČSP v Č. Třebové a uspořádal hudební večer se sovětskou armádou.

    V kině bylo v tomto roce promítnuto 270 filmů a kino navštívilo celkem 16 607 diváků.

    Ředitelem ZDŠ  (základní devítileté školy) byl František Mour, zástupcem ředitele František Prokop. Jako učitel českého jazyka a ruštiny začal na škole působit učitel Josef Kozáček ze Strachujova. V základní škole byly v učebnách hlavní budovy položeny parkety. Jedna třída byla vybavena novými žákovskými stoly a židlemi. Z prostředků rodičovského sdružení byl zakoupen pro školu televizor Orava.

    V dubnu byla zahájena stavba koupaliště u Fryšávky. Během roku se prostavělo 104 tis. Kčs, občané odpracovali v tomto roce na stavbě 3522 brig. hodin. Pokračovalo se i v dalších letech.  Jak to s koupalištěm dopadlo, jistě víme – bude popsáno v dalších výpisech.

    Pro zápis tohoto roku ještě Lad. Procházka připravil několik kreseb k výročím osobností české kultury:

1971_02.jpg1971_03.jpg1971_04.jpg

 

A. Jirásek                                        K. Havlíček Borovský                       A. Dvořák

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU