hlava1.jpg

            Stalo se v roce 1966

Ve věku 71 let zemřel v červenci bývalý předseda MNV Josef Halva. Byl předsedou 15 let, od roku 1949 do roku 1964. 
V budově radnice byl zřízen vodovod a byla upravena obřadní síň.

Ve školní jídelně v Dolní ulici č.p. 131 byly provedeny úpravy:  Byla vyměněna okna a  oknem byla také nahrazena vitrína výkladu bývalého obchodu Šimkových.
V mateřské škole „v klášteře“  bylo za 19 tisíc korun opraveno sociální zařízení.
Stabilním osvětlením byl vybaven park Bludník.

Po požárnickém plese v lednu, když se vraceli ubušínští autem hasičů jimramovských ráno domů, řidič V. K. nezvládl za mostem na Benátkách řízení a vůz narazil do plotu. Položil se na bok, ale jak píše kronikář Procházka, který pocházel z Ubušína  „...moji rodáci měli, jak se říká štěstí: jen tři byli lehce zraněni“.

V červenci byla v Bludníku oslava Mezinárodního družstevního dne okresu Žďár. Součástí oslavy byla ukázka jezdeckého výcviku, kterou s deseti koňmi  předvedli na sedlišťské louce za řekou členové oddílu Jiskra ze Žďáru. Aby mohli diváci přejít z Bludníku na druhý břeh Svratky, vybudovali pořadatelé přes Svratku masivní dřevěný můstek. V programu ještě byla módní přehlídka, losování  vstupenek o věcné výhry a zahrála populární Strouhalova sedmička, dechovka z Brna.

Dost podrobně a kriticky, podobně jako v jiných letech,  kronikář popsal hospodaření zemědělského družstva Rozhraní. Přikládám celý výpis zde.
12. září pomáhali místní požárníci zdolat požár na statku v Borovnici, který způsobily děti  neopatrným zacházením se zápalkami.
Velké škody zvláště v lesích natropila v pátek 4. listopadu vichřice. Strhla také část plechové střechy na hrobce Belcrediů a poškodila telefonní vedení. Velké polomy způsobila vichřice po celé republice, zvláště  v pohraničních horách.

19. listopadu uspořádala Osvětová beseda v sokolovně velmi úspěšný hudební  večer  Vysočina zpívá  - pásmo hudby a poezie bratří Jaroslava a Petra Křičkových. Program připravil sbormistr Josef Groulík se svým smíšeným pěveckým sborem. Spoluúčinkovali také hosté z Bystřice, učitelé N. Kyjovský, Josef Kšica, profesor Aleš Vítek z Tišnova (jimramovský rodák), komorní hudební soubor (J.  Záruba, F. Ludka, P. Bím, M. Brychta, F. Hudec) a žákyně devítiletky. Večera se zúčastnili čestní hosté:  sestra bratří Křičků Pavla Homolková a vdova po Petru Křičkovi  Anna  Křičková.

V tělovýchovné jednotě, jejímž novým předsedou se stal učitel Pavel Procházka, nad fotbalisty a hokejisty vynikaly oddíly odbíjené (vedl. Jiří Jiříček), šachu  a stolního tenisu.

V roce 1966 (začátek mého působení na škole- pozn. PN) měla devítiletka 372 žáků. V dalších letech žáků stále ubývalo:  v roce 1975 317 žáků, 1986 293 žáků, 1996 256 žáků, 2006 201 žáků  a v roce 2014 152 žáků – tak bylo zapsáno do obecní kroniky.

V Jimramově působila organizace Československého Červeného kříže (předseda lékárník PhMr.  Oto Mach). Ve spolupráci s obvodním lékařem MUDr. Jiřím Böhmem  se organizaci podařilo v roce 1966 získat v obvodě 36 čestných dárců krve.

V hostinci Panský dům byla výtvarníkem  Aloisem Chocholáčem ze Svratky zajímavě vybavena vinárna s kavárnou – samorosty a dalšími doplňky z přírodního materiálu. Škoda, že v osmdesátých létech odtud výtvarná díla zmizela. Vedoucí drogerie (č.p. 38) se po odchodu manžela do důchodu stala paní Vlasta Nováková.

Kresby kronikáře L. Procházky:

il66_01.jpg  il66_02.jpg  il66_03.jpg il66_04.jpg  il66_05.jpg  il66_06.jpg  il66_07.jpg il66_08.jpg

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU