Zpět na úvod

Stalo se v roce 1965

Po bouřkách 16. a 17. července a vydatných lijácích přišla do Jimramova přívalová povodeň. Zvedla se hladina Svratky a voda se vylila přes hráz  do okolních zahrad. Hlavně v dolní části Jimramova v dnešní Říční a Strachujovské ulici,  na Benátkách a v Mostní ulici u mlýna voda zalila studny, sklepy a obytné místnosti domků a domů. Občané, kteří si vynášeli osobní věci z ohrožených domů se často brodili ve vodě po pás. Po poklesu vody ještě dlouho trvalo, než se jim podařilo dát svá obydlí do původního stavu.

Povodeň 1965

           

Žabárna                                                                                                                                                                                                                                                                 Říční ulice

           

 

           

U Benátského mostu

           

U mlýna

           

 

 O měsíc dříve byla veliká povodeň na jižním Slovensku u Dunaje. Protrhla se ochranná hráz  u Číčova a voda zalila velkou část okresů Komárno a Dunajská Streda.

V rámci oslav osvobození republiky navštívili Jimramov bývalí sovětští partyzáni A. P. Bykov  a  V. F. Jacjuk  se svými manželkami. Oficiálně byli pozváni městem Svratkou a v Jimramově se zúčastnili oslav 1. máje, navštívili výstavu fotografií z května 1945, položením květinového věnce uctili památku obětí války u hrobu rudoarmějce Ščerbaka, prohlédli si závod Vigona.

Do oslav osvobození patřily i kulturní večery, které zorganizovaly školy a také divadelní představení místních ochotníků hry M. Stehlíka Mordová rokle (rež. Fr. Sedlák).

Konala se 3. celostátní spartakiáda. NacvičovalI hlavně žáci osmiletky a také ženy Sokola. Svoji skladbu předvedli při místních oslavách a na okrskové spartakiádě v Bystřici.

V TJ Sokol pracovaly oddíly šachu (úspěšný Pavel Muroň), stolního tenisu, kopané. Byl zvolen nový předseda Sokola – učitel Pavel Procházka.  Bylo dokončeno kluziště za hasičskou zbrojnicí.

10. a 11. července si připomínali  členové požárního sboru v Jimramově 90 let od jeho trvání. Pro veřejnost byla uspořádána výstava dokumentů a protipožární techniky a ukázka zásahu jednotky. V neděli po pochodu Jimramovem byl v parku Bludníku slavnostní program s projevy, který pak pokračoval taneční zábavou.

Dům  č.p. 86, ve kterém doposud bylo v nevyhovujících prostorách řeznictví,  koupila Jednota a nechala jej přebudovat. V září zde byly otevřeny dvě nové prodejny:  prodejna masa a uzenin (ved. J. Horák) a prodejna mléka a mléčných výrobků (ved. Věra Svobodová) – přesunuto z č.p. 12. Prodejny sloužily až do otevření Nákupního střediska Jednoty. Domek byl pak zbourán a uvolnil místo pro parkoviště NS.

Jednota také nechala provést opravy hotelu Panský dům (krytina, vodoinstalace, elektroinstalace, okapy, oplechování, úprava skladových místností). Vedoucím se stal J. Všianský.

Členové JZD Rozhraní byli na pětidenním zájezdu v Maďarsku.

Železniční učiliště, které sídlilo na zámku,  mělo celkem 36 zaměstnanců  a 125 učnic.  Ředitelem (náčelníkem) byl Zdeněk Hrbas, pedagogickým náměstkem Jan Záruba. Na budovách byla vyměněna krytina, začala výstavba koupelen.

Rok 1965  byl rokem úspěchů v kosmonautice jak na sovětské straně,  tak i na americké. Počet kosmonautů a astronautů dosáhl čísla  25. Kosmonaut Leonov vystoupil do kosmického prostoru, sovětská sonda vyfotografovala odvrácenou stranu Měsíce, sondy letěly k Venuši i Marsu, ukutečnilo se setkání dvou amerických kosmických lodí na oběžné dráze, obě strany vypustily desítky družic výzkumných, komunikačních i špionážních.

 ILUSTRACE

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU