hlava1.jpg

Stalo se v roce 1961

list 039b.jpgV zápise  do kroniky v roce 1961 kronikář věnoval mnoho řádků  úspěchům  socialismu - 12. dubna  let  J. A. Gagarina, 16. srpna let G. S. Titova, přivítání Gagarina v Praze a  vítězství  revolucionářů pod vedením Fidela Castra na Kubě.

29. dubna navštívila Jimramov delegace sportovců a tělovýchovných pracovníků z Estonska. Hostila je organizace Československo- sovětského přátelství.

Místní národní výbor pozval do Jimramova  Aňutku Ščerbakovovou, dceru  v Jimramově pohřbeného rudoarmějce G. F. Ščerbaka. Pobývala zde tři týdny v srpnu.

Koncem roku bylo v Jimramově 43 majitelů televizorů a 325 radiopřijímačů.  Rostoucí počet ovlivňoval klesající počet návštěvníků kina. V rámci Měsíce ČSSP (Československo sovětského přátelství) byl uspořádán filmový festival sovětských filmů.

1. března 1961 se konalo sčítání lidu. ČSSR měla  13 742 000 obyvatel, v českých zemích žilo 9 567 000 obyvatel.

V Jimramově ještě hospodařilo 8 soukromě hospodařících rolníků na půdě do 1,5 ha.  JZD mělo 33 členů, většinou starších (průměr věku přes 52 roků).  Předsedou družstva byl Miloslav Bureš, účetním Josef Kovář z Poličky, agronomem Ludvík Břenek, skladníkem Josef Kočík. Nejmladšími a novými členy družstva byli Anna Čermáková  –  zootechnik a Pavel Mrkos – mechanizátor.  Hospodaření družstva se poněkud zlepšilo – splnilo dodávky všech produktů kromě mléka.  Za pracovní jednotku se vyplácelo 15 Kč.

Státní statek Dolní  Rožínka hospodařil v hospodářství Jimramov (zámecký statek) na 352 ha. 

Problémy s pohostinstvími byly už v roce 1961. V provozu byl jen Panský dům. Koruna se opravovala.  Až v červnu ji otevřel S. Černý a pak se vedoucím stal Oldřich Langer.  Z Panského domu odešel jeho dlouholetý vedoucí  Vlastimil Stach  a přišel Leopold  Švanda.

Předsedou MNV byl Josef Halva, tajemníkem Vilém Koutný.

 V prosinci zahájil provoz televizní převaděč na Pilátce. Byl postaven svépomocí z finančních příspěvků občanů Jimramova, MNV a okolních zem. družstev. Organizátorem byl učitel ZDŠ Miloslav Tieff.

 K 1. dubnu byl ustaven podnik komunálních služeb. Měl 17 provozoven:  zahradnictví, holičství a kadeřnictví, nožířství ,  prádelnu, zámečnictví, radioopravnu, klempířství, sběrnu prádla, květinovou službu, cementárnu, dámské krejčovství, knihařství, stolařství, řezání dřeva, osobní autodopravu, kovářství a malířství. 

Telefonní spojení  z  Jimramova, které bylo dosud přímo spojeno jen s Poličkou, bylo propojeno i na Bystřici.

ČSAD Polička zavedlo přímý autobusový spoj z Jimramova do Prahy a zpět přes Sněžné a Hlinsko.

Truhlářská dílna  Kyšperských byla přemístěna do upravené provozovny na Panské ulici. 

Zápis Ladislav Procházka bohatě ilustroval svými  vynikajícími kresbami.  Zde jsou ukázky: 

list 040a.jpg   list 046a.jpg  list 041a.jpg  list 044a.jpg  list 043a.jpg  list 045a.jpg  list 047a.jpg  list 048a.jpg

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU