hlava1.jpg

Stalo se v roce 1953

V kronice Jimramova zápis událostí roku 1953 chybí.

                Události roku u obyvatel republiky vzbuzovaly na jedné straně naděje na  změny po výměně politiků, na druhé  obavy z dalšího vývoje totalitního režimu. 5. března zemřel sovětský diktátor J. V. Stalin a brzy po něm 14. března i československý prezident Klement Gottwald. Mělo to jediný radostný důsledek: pro nás, školáky. V rámci státního smutku jsme měli školní volno.

                31. května přišla však velká rána pro většinu občanů, hlavně pro ty, kteří měli větší úspory. Byla vyhlášena měnová reforma. Stará měna byla nahrazena měnou novou v poměru 1 : 5 (1 Kčs nová za 5 Kčs starých). Výměna v tomto poměru probíhala ale jen do výše 300 Kčs na osobu, menší vklady byly přepočítány v poměru 1 : 20, vyšší v poměru 1 :.50. Mzdy byly přepočítány v poměru 1  ku 5. Současně došlo k zrušení přídělového (lístkového) systému, což bylo kladem, ale nově stanovené ceny volného prodeje   byly podstatně vyšší.   Raritou výměny byly nové hliníkové mince hodnoty 1 haléř, 3 haléře, 5 haléřů a 25 haléřů (ty nižší  brzy ztratily význam) a papírová koruna, tříkoruna a pětadvacetikoruna.

Koruna 1953.jpg            listek.jpg

Papírová koruna                                                                                                                                                                                                   Potravinový lístek

                Měnová reforma byla utajována, a proto po jejím vyhlášení v některých místech došlo k projevům nespokojenosti. 20 tisíc osob se zúčastnilo povstání v Plzni, které začalo ve Škodovce (Závody Vladimíra Iljiče Lenina). Bylo potlačeno ozbrojenými silami. Stávky a demonstrace proběhly i v jiných místech republiky.

                Na vesnicích pokračovala kolektivizace.  V Ubušíně a Trhonicích už založili zemědělci družstva 3. typu. V Ubušíně byl už od poloviny roku dobytek ustájen společně ve větších stájích a začala výstavba kravína. V Trhonicích postavili drůbežárnu. Jimramovské družstvo moc nefungovalo, společná práce vázla .

                Ve školství byla zavedena jednotná osmiletá povinná školní docházka.             

                V č.p. 131 (u Šimků)  zřídil MNV školní jídelnu.   

                V Panské ulici postavili Bartošovi poschodí domu č.p. 159.

                Za zámkem byl zbourán další dům - č.p. 55, aby uvolnil  místo pro stavbu nového přímého úseku silnice ke Sněžnému. 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU