hlava1.jpg

Stalo se v roce 1943   

Zima 1942 – 1943 byla opět z těch tužších. V lednu byly mrazy až  -24°C, únor byl z počátku mírný, v posledních dnech mrazy -22°C.

Koncem měsíce května byla naměřena teplota   +42°C.

elektrarna.jpg18. 2. 1943 bylo protektorátními úřady nařízeno, aby se všichni muži od 16 do 65 let a všechny ženy od 17 do 45 let hlásili na práci. Všichni vyplňovali tzv. osobní listy, které byly podkladem k rozhodnutí o tzv. totálním nasazení na práci v Německu. (Z protektorátu bylo totálně nasazeno asi 640 tisíc lidí).

Koncem prosince byli povoláni k odvodu muži a ženy narození v roce 1924. Na práci pro říši bylo odvedeno celkem 12 hochů a děvčat.

10. května bylo odvedeno 11 děvčat a zařazeno na práci do muniční továrny v Poličce (Bořinách).

15. 7. byla nařízena pracovní povinnost na žňové práce.

 V dubnu byla dokončena úprava jatek vyhovující úředním předpisům. V radnici byly upraveny chlévy pro přiváděný dobytek. Schválena byla rozdělovna dobytka, ale černý obchod vzkvétal.

 Aby bylo zabráněno poslechu zahraničního rozhlasu, Němci nařídili odstranit  z rozhlasových přijímačů zařízení na příjem krátkých vln.

V létě 1943 vedení Sousedských lesů rozvázalo smlouvu s Ludvíkem Krausem o dodávání elektrické energie z jeho elektrárny.  Od 29. listopadu začala proud dodávat Západomoravská elektrárna (Oslavanka).  Krausova elektrárna zásobovala Jimramov elektřinou od roku 1919.

Elektrárna Ludvíka Krause

Benátská textilka byla už od roku 1941 zastavena. V roce 1943 byla Němci likvidována výroba i ve Svitávce a demontované stroje byly převezeny k uskladnění do Jimramova.                                             V Říční ulici byl postaven domek č.p. 267 (dnes Hloušovi).

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU