Zpět na úvod

Stalo se v roce 1929

HR1929.jpg

Horní rynk v roce 1929

kasa.jpg


            Celý leden "vyznačoval se stálou zimou, sněhu napadlo dostatek, sanice byla výborná, ale autobusová doprava přerušena úplně a spojení se světem se udržovalo poštou povoznou na Poličku jednou dopoledne, po druhé odpoledne sem i tam". 
    V únoru „byly tak strašné mrazy třeskuté, že jich není pamětníka, některý den, zejména 11. února,  dosáhl mráz na mnohých místech až 36° Celsia. Lidem namnoze pomrzly brambory ve sklepích, značné škody způsobeny byly na vodovodech, pumpách, zvěř pomrzla a strašně mrazy trpěla tak, že i za dne se odvažovala na náměstí a ulice, aby si mohla něco utroušené píce nasbírati, neboť měli lide s ní soucit a sem tam seno podkládali.“ 
    Následkem mrazů narostl na zámeckém rybníce led tak silný, že voda se přelévala přes hráz a  „vnikla do stavení číslo 56 patřící p. Emilu Havlišovi, zde zaplavila sklep a brambory v něm uložené byly zkažené, voda vnikla i do prasečích chlívků a prasátka, která v mrazu a v noci po jistou dobu ve vodě stála, musila být odporažena. Mrazy vytrvaly až do 15. února, kdy nastalo počasí mírnější, ale 21. února dosáhly mrazy opět 25° C a toto počasí vydrželo až na začátek března, ba ještě více přituhlo a mráz dosáhl až 27° C“. 
    Mrazy pokračovaly i dále v březnu, „ve dne sice jak vystouplo slunce tálo, ale přes noc mrzlo. Velké byly obavy z povodně, kdyby nastalo rychlé tání, proto učinily úřady rozsáhlá opatření, aby v povodí řek neutvořily se zácpy z ledových ker a aby voda měla volný odtok. Skupina dělníků od 9. března prosekávala na vybraných místech led.“ Noční mrazy však vždy oblevu zadržely a led pozvolna odtál. 
    Velice mrzutou věc měli lidé s obstaráváním užitkové vody. „Všechny studny, zvláště po straně horní, byly bez vody a lidé musili si dovážeti vodu z řeky. Všechny kanály byly zamrzlé a voda ze střech i z roztávajícího sněhu musela odtékati po vrchu  a na mnohých místech sloučena s močůvkou vnikla do studní“. 
            Zima jakoby se nechtěla panství vzdát, řádila ještě v dubnu, kdy ranní mrazy činily až 9° R (asi 11°C), ale od 10. dubna nastal obrat v počasí, bylo potom skutečné jaro, a tak teprve 13. dubna bylo možno rolníkům pracovat v poli.
            Tuhá zima se poznamenala na ovocných stromech, mnoho jich pomrzlo.

            Poštmistr Eduard Mazanec provozoval autobusovou dopravu z Poličky do Nového Města přes Jimramov a Věcov dvakrát denně.
            V noci na neděli 14.dubna se vloupili lupiči do Občanské záložny. Vyřezali otvor do trezoru a vybrali asi 8000 korun. Více nenalezli, protože 53 tísíce korun bylo večer před tím vybráno z pokladny a uloženo mimo pokladnu.
            V letech 1927 až 1929 byly postaveny domky podle hráze (dnešní Říční ulice) – Kutnohorský, Dajčar, Procházka, Kotinský, Jílek, Polanský, Zobač Adolf, Fr.  Kubík. František Konečný provedl přístavbu č.p. 100. V roce 1928 byla postavena továrna koberců za pilou Zavadilovou na pravé straně silnice k Novému Jimramovu (Panská - dnes tam je SPRINT).
            Římskokatoličtí křesťané měli 19. dubna slavnost. Brněnský biskup Kupka udílel svátost biřmování.
            Jednalo se o zřízení obecního vodovodu. Do Jimramova přijel v září přednosta zemského vodního úřadu  z Brna Markus, aby prozkoumal mohutnost vybraných pramenů. Zjistil, že prameny v Koudelkách by poskytovaly dostatek vody, kdežto pramen v Hoře se ukázal nedostatečným. Pro nedostatek financí ke stavbě vodovodu nedošlo.
            V létě byly často bouřky s přívaly vody a krupobitím.  16. srpna byly  zasaženy pozemky v pruhu od Strachujova po Sedliště. U 30 poškozených zemědělců byla odhadnuta škoda celkem 250 tisíc Kč.
            Zástupci ZME Oslavany jednali v Jimramově o elektrifikaci. Oslavanka byla dovedena až do Korouhve. Jimramov byl elektrifikován už od roku 1919, podle smlouvy Sousedských lesů s Josefem Krausem,  z  elektrárny u mlýna. Výroba ale nestačila na rostoucí spotřebu a byla závislá na stavu vody v řece. Oslavanka byla připojena až v roce 1943, protože obec musela dodržet smlouvu s p. Krausem.
 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU