Zpět na úvod   

  Stalo se v roce 1926

        Budovaly se hráze  regulace Svratky. 

 

         Rok 1926 byl značně vlhký. Řeka vystoupila z břehů a nadělala dost škody.  Odnesla i materiál připravený na výstavbu regulace. V nebezpečí byly i lávky přes řeku, postavené ze silných  trámů a opatřené kolejnicemi, které sloužily k dopravě návozu.    Koncem roku byly práce dokončeny. Výstavbu kronikář dost kritizoval: „...pak  s   teprve uvědomili občané, že před jedním zlem jsou chráněni, před vodou, ale  v případě požáru nedovolí hráze přístup k vodě. Jsou dvě rampy pro ten účel  zřízené, rampa u dolního mostu svému účelu vyhovuje, kdežto rampa proti číslu  15 není způsobilá, aby se mohlo se stříkači  vjet a tam pracovati. Hráze jsou úzké,  takže se stříkači není možno po nich jeti a tím způsobem k vodě přístup si opatřiti.  Krátce, stala se zde osudná chyba ze strany projektantů, že nepamatovali na  zřízení řádných přístupů k vodě, ačkoliv v protokole při komisionelním jednání  před sděláváním plánů výslovně je uvedeno, že obyvatelstvo před provedením  regulace mělo k řece nerušený přístup, a že je stavu toho náležitě šetřiti. Ale  nestalo se tak!“

 

        1926_1.jpg        1926_4.jpg   

1926_5.jpg                                                             1926_3.jpg      

1926_2.jpg               1926_6.jpg

1926_7.jpg              1926_8.jpg

        Velkostatek Belcrediů spustil v zámeckém mlýně turbinu a elektrárnu.

1926_9.JPG

        Sokoli se rozhodli stavět sokolovnu. „Za značného počtu obyvatelstva na slavnosti“ byl 30. října slavnostně položen základní kámen stavby (zapsáno v kronice)

                       Základní kámen sokolovny  - datum 3. 10. 1926 !!!    

        V polovici listopadu vyhořely domy č.p. 62 (kovář Fajmon) a č.p 63 (Josefa Broklová) na Panské ulici za zámkem. 26. listopadu po 11. hodině dopoledne vypukl požár v domě č.p. 103 (dnes Pavlovická), majetku to dvou dětí po zemřelých manželích Krištofových, jejž měl najmutý Zobač. Pusté spáleniště pak koupila Růžena Obručníková z č.p. 101.  Dnešní č.p. 103 je na jiném místě v Říční ulici.  I tehdejší č.p. 101 a 102 byla zbourána. Je zde č.p. 101 (Fučíkovo).  

        Byl přestavěn dům č.p. 53 (Bradáčovi) u Fryšávky 

       

 

 

 

 

 

 

 Po téměř čtyřicetilétém působení na obecné škole odešel do výslužby řídící učitel Josef Kheil. Před sloučením obou škol do obecné školy působil na katolické škole. Do důchodu odešel i první ředitel měšťanky (od roku 1908) Bohdan Hejduk. Jeho nástupcem se stal František Ondruška.

               ZPĚT NA VÝBĚR ROKU