Zpět na úvod

Stalo se v roce 1924

        Podle zákona z roku 1920 měly obce povinnost vést obecní kroniky. Naplnění této povinnosti se hned neuskutečnilo. Kronikářem  byl ustanoven 9. února 1928 náměstek starosty Karel Bukáček, rolník. Události od roku 1924 zanášel do kroniky zpětně.
        Jimramov měl 230 popisných čísel, z toho 76 čísel starousedlíků, kteří měli tzv. sousedské právo na užívání lesů. Toto právo mají vlastníci těchto domů i dnes. Jsou sdruženi do společnosti Sousedské lesy.
        O duchovní správu církve římsko katolické se starali konsistorní rada Ignác Sedláček a katecheta Jan Máchal, evangelickým farářem byl František Rozbořil.

          

                        Jimramov v roce 1924

        Ředitelem měšťanské školy byl Bohdan Hejduk, řídícím učitelem obecné školy Josef Kheil.
        Přednostou poštovního úřadu (č.p. 78) byl Jan Pleský. V Jimramově působila Občanská záložna (v č.p. 41 od roku 1903)  a Cyrilometodějská záložna  (od roku 1912 v č.p. 18). 
        Obec řídilo osmnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Mašíkem, náměstkem starosty Karlem Bukáčkem a radou.
        Sbor dobrovolných hasičů měl tyto činovníky: starosta František Homolka, náčelník Emil Koza. Dále v Jimramově působil Sokol (starostou byl Karel Bukáček), Orel (starosta Jan Máchal, katecheta), Odbor národní jednoty (předseda MUDr. Josef Železný), Odbor turistů českých (předseda Josef Trefulka, (učitel), Knihovní spolek a  Hospodářské družstvo.
        9. ledna 1924  byla zastupitelstvem dána žádost na ministerstvo spravedlnosti o obnovení soudních dnů v Jimramově.

Model jimramovského nádraží    Model nádraží v Jimramově

        Jednalo se o stavbě dráhy z Litomyšle přes Poličku do Nového Města. 27. dubna byla v Jimramově schůze jíž se zúčastnil zástupce ministerstva železnic Ing. Schwarz, zemský stavební rada Ing. Matěj, zemský stavební rada Ing. Derka, velitel muniční továrny v Poličce Ing. generál Podojil, okresní hejtman z Nového Města Zeman, senátor Sáblík poslanec Rouček a další. Stavbu se však nepodařilo prosadit.    
         Členové Sokola vybudovali v místech dnešní sokolovny letní cvičiště. V srpnu pořádala tělocvičná jednota Sokol na paměť 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova „slavnosť, jaké městys až dosud neviděl“.  Ubušín se zúčastnil „pěkně upraveným alegorickým válečným vozem husitským s jízdou, cepeníky a lučištníky" (z kroniky Ubušína).
        Byl upraven přístup k měšťanské škole (opěrné zdi v Hliníku a pod cvičištěm).  
Podařilo se prosadit provedení regulace Svratky a postavení železobetonového mostu na Benátky. Pro stavbu se v listopadu začal lámat kámen v lomu Jindřicha Totuška (pod Horkou).  Připravovala se také stavba nové silnice ke Strachujovu od křižovatky pod Horkou přes louku a podél Svratky k lomu. Původní odbočka na Strachujov byla až v polovině stoupání do Horky,  „pod Špejcharem“.
 

                                                           ZPĚT NA VÝBĚR ROKU