Sbor dobrovolných hasičů byl v Jimramově založen v roce 1875. Právoplatně byl uveden v činnost dne 15. července 1875 složením slibu jeho členů a stvrzením podpisy 54 členů činných a 37 členů přispívajících. Prvním starostou byl František Mašík, purkmistr Jimramova, velitelem Josef Pavelka, důchodní na hraběcím velkostatku. Sbor je třetím nejstarším v okrese Žďár nad Sázavou.

S úctou si připomeňme  činnost naplněnou úsilím a nezištnou prací několika generací. Jsme vděční zakladatelům sboru a všem pokračovatelům v tomto hasičském úsilí. V čele sboru se od založení vystřídali tito další starostové a předsedové: Adolf Ženatý, Josef Koza, František Homolka, František J. Rybář, František Samek, Alois Peňáz, František Svoboda, Jiří Semerád, Bohumil Neděla, Ladislav Kafka. Velitelů bylo více: po Josefu Pavelkovi Jan Bukáček, Karel Jelínek, Josef Koza, Karel Bukáček, Jan Sklenář, Augustin Freisleben, František Homolka, Emil Koza, Hugo Antes, František Poláček, Karel Antes, Alois Peňáz, Karel Šindler, Antonín Bradáč, Zdeněk Bureš.
Nyní má sbor 74 členy. Vede jej  starosta Jiří Just, velitelem je Zdeněk Novotný a jednatelem Zdeněk Bureš. Bývalý starosta Ladislav Kafka je naším zástupcem ve výboru okrsku a je jeho starostou. Členy sboru jsou i ženy (10), bez nichž si nedovedeme představit zajištění spolkové činnosti.  Ćlenové  kolektivu mladých hasičů  (15) se při soutěžích připravují na aktivní hasičskou činnost v budoucnosti.
         
         
              

           Zásahová jednotka dobrovolných hasičů JPO 3, je zařazena do Integrovaného  záchranného systému Kraje Vysočina a vypomáhá účinně při akcích jednotkám Záchranného sboru.    

   

            Pro svoji práci jednotka využívá tuto základní techniku:
            vozidlo CAS 16 – M 2 R  na  podvozku MAN s moderním vybavením, které obec koupila (státní dotace) od firmy Strojírna Potůček Slatiňany a předala sboru v roce 2006, 
            auto CAS 25 - Š 706 RTHP,
            vozidlo Avia 31 s PS 12,
            osobní vybavení členů zásahové jednotky  včetně dýchacích přístrojů, čerpadel a motorové pily.
   

            Dále sbor   a JPO využívá hasičskou zbrojnici z roku 1962 se třemi boxy, spolkovou místností a sklady. V současné době je zbrojnice v přestavbě.    

 
            Sbor má spolkový prapor, který přijal od obce v roce 1995 při oslavách 120. výročí založení. 
Na zasedání 2. sjezdu Sdružení hasičů ČMS  v roce 2000 zástupci  sboru slavnostně  přijali  za úspěšnou dlouhodobou práci Čestný prapor SHČMS.

Ke 140. výročí založení SDH Jimramov byl připraven almanach.
 

Další  na  facebooku Hasiči Jimramov