hlava1.jpg

Stalo se v roce 2011

kr_11_42.JPGByla opravována budova radnice č.p. 39. Na dvorní stranu střechy byla položena nová krytina z přírodní břidlice, byly vyměněny klempířské prvky a provedeno prosvětlení půdního prostoru. Dále byla opravena fasáda a okna radnice. Na opravu obec získala dotaci z programu Ministerstva kultury na regeneraci MPZ a z Fondu Vysočiny: V Ubušíně byly opravovány místní komunikace, hlavně byla vylepšena přístupová cesta k novým domkům. I na tuto akci získal městys dotaci z Fondu Vysočiny. V Trhonicích začala přestavba hasičské zbrojnice.

Společnost EON Distribuce se konečně rozhodla dokončit kabelové uložení rozvodů elektřiny na Náměstí Jana Karafiáta do země. Z domů zmizely železné konstrukce elektrických rozvodů a byly zmodernizovány vnější přípojkové skříňky. Nákladem obce bylo novému vedení elektřiny přizpůsobeno i stávající veřejné osvětlení. Chodník od Kostelní uličky k zámecké zahradě byl nově vydlážděn žulovou dlažbou. V Panské ulici byly letos pokáceny staré stromy, většinou vzrostlé břízy. Skupina místních občanů společně s dětmi ze základní školy zde vysadila stromky nové – 17 jeřábů.

Obec převzala do vlastnictví od evangelické církve hřbitov v Ubušíně.

V květnu byly dokončeny práce na odbahnění rybníku u Strachujova. Pomocí těžké techniky – bagry, nákladní auta - bylo z rybníka vyvezeno bahno, byla opravena hráz a vyztužena kamenným posypem, požerák byl vyměněn za nový s dvojitou dlužovou stěnou. Více než 22 000 m3 vybagrované zeminy z rybníka auta rozvezla na pole nad Horkou a k Trhonicím. 6. července byl rybník opět napuštěný.

V září a říjnu správa silnic opravovala úsek silnice před Strachujovem. Bylo nutné zpevnit ujíždějící okraj. Po dobu oprav byla silnice z Jimramova do Strachujova uzavřena a kr_11_30.jpgobjížďka vedla přes Ubušín a Ubušínek, resp. Unčín do Dalečína. Rovněž linka autobusové dopravy vedla přes Ubušín.

Z řady starých domků na panské mezi (Panská ulice) bylo nutné demolovat další zchátralý – dvojdomek č. p. 130 a 210. Naposledy v něm žili bratři Stodolové.

Po dokončení dešťové kanalizace byly zkolaudovány rodinné domky ve stylu venkovských chalup, které v Ubušíně postavila firma Lomond. Majitelé domků manželé Karpíškovi (č. p. 70), Fliedrovi (č. p. 68) a Jelínkovi (č.p. 69) se rozhodli je zatím využívat k rekreaci.

Část Benátky se rozšířila o dva nové domy – č.p. 68 Bukáčkovi nad obecní šestibytovkou a č.p. 69 - Kalášek Viktor.

Sbor Českobratrské církve evangelické prodal soukromníkovi budovu Dolní kr_11_14.jpg(evangelické) školy.

Městys si letos připomínal 650 let od první písemné zmínky o Jimramově. Už od loňska byla k výročí připravována kniha – almanach s množstvím fotografií a reprodukcí dokumentů.

Oslavy probíhaly ve dnech 1. – 3. července. V rámci oslav se uskutečnilo několik zajímavých akcí. Program byl bohatý - otevřené dveře v továrně na Benátkách GAMA, kulturní program v sokolovně s promítáním televizních dokumentů o Jimramově, taneční zábava v Bludníku, ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele, staročeský jarmark na náměstí, slavnost před Horní školou s křestem almanachu a odhalením pamětní desky propagátorovi turistiky J.G. Jarkovkému na domě č.p. 71 (pamětní desku s olympijskými kruhy a textem „Dr. Jiří Guth Jarkovský, zakladatel Českého olympijského výboru a Klubu českých turistů pobýval v Jimramově v letech 1903 až 1916“), výstava dokumentů a fotografií, výstava hasičské techniky s ukázkami zásahů hasičů, výstava cenností sběratelů starých motocyklů, dětská diskotéka, šermířské vystoupení, vystoupení brněnské cimbálové kapely Lučina, beseda s L. Belcredim o archeologickém průzkumu na Štarkově, vystoupení mažoretek z Nového Města atd.

Oslav se také zúčastnila delegace z jihofrancouzské Provence – městečka Meyrargues. Ti také provedli akt odhalení dřevěné plastiky Broučka p. J. Urbana před domem č.p. 15. Jimramovský rodák p. J. Urban měl pak v Jimramově výstavu svých řezbářských prací. 

Přátelé z městečka pobývali v Jimramově celý týden jako hosté obce a rodin Pavla Kaláška, A. Bradáče a J. Kováře. V předvánočním čase naopak navštívila Meyrargues zástupkyně ředitelky ZŠ Svatava Hejtmánková a přispěla školními keramickými dalšími výtvarnými výrobky do předvánočního trhu tohoto městečka.

Katoličtí farníci byli na zájezdu v Třebíči. Navštívili nové působiště bývalého jimramovského faráře Jakuba Holíka, baziliku chráněnou Unescem i samotné město Třebíč.

Ubušínští hasiči – družstvo mužů - se 17. září zúčastnili 8. ročníku Memoriálu Jana Dřínka v rámci oslav 125. výročí založení SDH Žďár 2. Tuto soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo 18 družstev mužů a 14 družstev žen, vyhráli časem 44,03 s.

V tomto roce bylo ukončeno analogové šíření signálu televize. Televizní přenášeč signálu na Pilátce u Strachujova bohužel nebyl vybaven na přenos signálu digitálního a tak většina obyvatel Jimramovska musela pro příjem televize přejít na šíření satelitní.

PŘÍLOHA KRONIKY 2011

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU