hlava1

Stalo se v roce 2010

KR_11_51Půl milionu stála částečná oprava radnice. Při poloviční dotaci památkového fondu bylo možné vyměnit střešní krytinu  za novou z přírodní břidlice a opravit klempířské prvky.

Opravena byla také stará hasičská zbrojnice za zámkem –  strop, střecha, nátěry fasády. Obec ji využívá ke skladování.

V Sedlištích byla dokončena úprava návsi a bylo dobudováno sportoviště.

V Trhonicích bylo dokončeno dětské hřiště. Odbahněna byla požární nádrž.

Firma Lomond stavěla v Ubušíně skupinu nových rodinných domků – venkovských chalup.

fot_35aVěž evangelického kostela dostala nový nátěr. Práci prováděli  výškoví lezci zavěšení na lanech.

Uskutečnil  se poslední rybářský ples. Pro slabou návštěvu se pořadatelé rozhodli v dalších letech ples nepořádat.

30. května se v katolickém kostele uskutečnila přehlídka chrámových sborů – Svátek duchovní písně. Vystupovaly sbory  z Poličky, jimramovský  Vocatus ecumenicus , z farnosti Lísek,  z farnosti Zvole, z Radiměře a  ekumenické sdružení chrámových sborů z Jimramova a Sněžného.

19. června se v Jimramově uskutečnila akce věnovaná 40. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.  Správa CHKO a Klub filatelistů Žďár nad Sázavou  prosadily u poštovní správy vydání poštovní známky v hodnotě 10 Kč na níž je vyobrazena skála Prosička. Byly vydány filatelistické zajímavosti: příležitostné obálky a  dopisnice s rytinami autora námětu známky Josefa Dudka, pamětní list a příležitostné razítko. V dopoledních hodinách uspořádali žďárští turisté a ochránci přírody  výstup na Prosičku, kde bylo možné získat pohlednici s razítkem Prosička 19.6. 2010. Připojili se i členové KČT Jimramov. Představitelé CHKO a Klubu filatelistů společně s autorem známky na slavnosti před Horní školou známku předvedli a pokřtili.

Ubušín si připomínal 650. výročí první písemné zmínky o obci (1360). Občanský výbor za podpory Sboru dobrovolných hasičů a téměř všech obyvatel obce,  trvale bydlících i chalupářů, připravil na sobotu a neděli 3. a 4. července 2010 oslavy se setkáním rodáků a přátel Ubušína.  K této události připravil pan František Dvořák velmi pěknou publikaci Ubušín – vesnice na Moravském Horácku 1360 – 2010. Účastníci oslav si mohli také prohlédnout v bývalé škole výstavu dokumentů a fotografií,  sledovat ukázku klubu přátel historie napoleonských válek z Brna - bitvu napoleonských vojsk a na výletišti se pobavit při posezení na taneční zábavě.

Zajímavou publikaci o své obci připravili manželé Lidmilovi ze Sedlišť. V nákladu 150 ks  byla pod názvem Historie a současnost obce Sedliště  vytištěna v Horácké tiskárně Nové Město na Moravě . 

V říjnu byl opět na zřícenině hradu Skály u Javorka Den otevřených dveří. Organizátor, PhDr. Ludvík Belcredi, vedoucí Archeologického ústavu zemského muzea v Brně, seznámil návštěvníky s průzkumem zříceniny, ukázal nalezené věci. Vlastním nákladem vydal v tiskárně Helbich Brno publikaci o historii a archeologickém výzkumu hradu    Hrad Skály aneb O prstenu paní Elišky, kterou si mohli návštěvníci koupit.  Další publikaci vydal pan Belcredi   pod názvem 1000 let rodu Belcredi. Kniha, psaná česky a německy, přibližuje opravdu tisíciletou historii rodu italské šlechty Belcredi. V prosinci se při besedě s autorem při příležitosti jejího vydání  naplnil pozornými posluchači velký sál jimramovského zámku.

Ve volbách do zastupitelstva  městyse  v říjnu 2010 vybírali voliči ze tří kandidátek. Nejvíce hlasů získala strana KDU ČSL. Získala místa pro 6 zastupitelů, ČSSD pro 5 zastupitelů a Nezávislí pro Jimramov 4.  Na ustavující schůzi zvolen starostou Ing. Josef Homolka. Pavel Kalášek, který starostoval po tři volební období od roku 1998 se stal místostarostou. 

Jiří Sedlák vydal knihu fotografií z Jimramova.

100_let_ZS5. a 6. června uspořádala základní škola  ve spolupráci s městysem oslavu 100. výročí otevření budovy měšťanské školy (1910).  Škola připravila brožurku o historii školy. Šíře bylo pojato v brožurce období posledních let. Dále byla připravena brožurka se seznamy žáků a učitelů školy od začátku po současnost. V sobotu odpoledne pronesli před vchodem do budovy pro účastníky setkání slavnostní projevy starosta městyse Pavel Kalášek a ředitelka školy Mgr. Věra Křížová. Slavnostní náladu povzbudilo vystoupení dětské dechové hudby z Bystřice n. P. Návštěvníci oslav si mohli prohlédnout celou školu. Jedna třída byla upravena tak, jak asi vypadaly učebny před 100 lety, byly vystaveny fotografie a dokumenty, trofeje z úspěšných soutěží, žákovské práce školní i ze zájmové činnosti. Zájem návštěvníků byl i o prostory vybavené novější technikou: počítačová učebna (prohližení fotografických prezentací), tělocvična, učebny s interaktivními tabulemi atd.

Každý návštěvník dostal keramickou památku, kterou připravil keramický kroužek. V podvečer byla v sokolovně školní akademie. Prohlídka školy byla umožněna i v neděli. V rámci oslav se uskutečnil absolvenský koncert P. Budigové – Sedláčkové   a jejího pěveckého souboru.

Rybářské organizaci  se podařilo získat finance na odbahnění a úpravu starého rybníka u Strachujova – dotace u Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.  13. září začalo vypouštění rybníku po 45 letech jeho existence a  2. října uspořádali členové organizace MRS veřejný výlov. Přišlo se podívat mnoho občanů, kteří si mohli vylovené ryby koupit nebo aspoň využít nabídku připraveného pohoštění. Vylovilo se celkem 1352 kg ryb různých druhů. Část byla prodána, část rybáři pustili do dalších rybníků (hlavně nového v Bukáčkově koutě) a vodních toků. Samotná práce na rybníku začala v prosinci a pokračovala v dalším roce.

Svoje působení v Jimramově ukončil katolický farář Mgr. Jakub Holík a odešel na faru Třebíč – zámek - basilika. Farnost v Jimramově řídil od roku 2006 a byl mezi farníky, hlavně mládeží, velmi oblíbený. Na jeho místo byl ustanoven opět mladý farář Mgr. Pavel Vyhlídal, narozený v roce 1980, původem z Letovic.

Poutníci z Jimramova ve dvou zájezdech navštívili  Řím a Vatikán. Zúčastnili se audience u papeže. KR_11_43   

 

 

 

 Pan farář koncem června vysvětil malou dřevěnou  kapličku  na Borovnické ulici. Nechala ji postavit rodina Tušlových jako dík za uzdravení jejich pravnučky. Řezbářské práce provedl jimramovský rodák pan Josef Urban.

 

 

 

 

DOKUMENTY ROKU 2010                                                                                                                     ZPĚT NA VÝBĚR ROKU