hlava1

Stalo se v roce 2008

 

Od Nového roku jsme mohli naplno užívat výhod vstupu do schengenského prostoru s volným pohybem osob.

Byl přijat zákon o reformě zdravotnictví, jehož nejvíce viditelným důsledkem bylo zavedení regulačních poplatků, které měly zmírnit zneužívání výhod bezplatné zdravotní péče a plýtvání penězi ve zdravotnictví. Od ledna se platil poplatek u lékaře 30 Kč za návštěvu, rovněž 30 Kč se platilo v lékárně za předepsaný lék. Za pobyt v nemocnici se platil poplatek 60 Kč za den, 90 Kč se platilo za využití pohotovosti.

  V únoru byl podruhé zvolen prezidentem republiky Václav Klaus.

  Na konci srpna přestaly platit poslední haléřové mince – padesátníky. Zároveň se přestaly používat papírové dvacetikoruny.

  V USA došlo ke krachu několika velkých bank a začala finanční krize. Pomalu se rozšiřovala i do evropských zemí.

Prezidentské volby v USA vyhráli demokraté s černošským kandidátem Barackem Obamou.

Dagmar Zvěřinová (ČSSD) byla za žďársko zvolena senátorkou. 

Krajské volby vyhrála Česká strana sociálně demokratická. Hejtmanem byl zvolen MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), členy rady kraje jen zástupci ČSSD.

Začátkem roku byla na Úřadu městyse zřízena služba CZECHPOINT (český podací ověřovací informační národní terminál).

Městys také dostal příspěvek 120 tisíc Kč na pokračování úprav prostoru před nákupním střediskem z krajského Programu obnovy domova. Za celkovou částku 350 tisíc Kč byly vydlážděny žulovou dlažbou chodníky a parkovací plocha, upravena veřejná zeleň a fontánka.

Byl dokončen přechod pro chodce od čp. 71 k parčíku u Horní školy. „Zebra“ přechodu byla provedena bílou dlažbou. V parčíku byly postaveny dva vlajkové stožáry pro trvalou výzdobu vlajkami kraje a městyse.

 

Stavba Benátky 3  Kanalizace 2

Stavba bytového domu na Benátkách                                       Úpravy kanalizace  za zámkem

 

Na Benátkách se stavěla druhá osmibytovka, podobná té první u sokolovny. Do nástupu zimy byla připravena hrubá stavba a vazba střechy. 

  Od  září se prováděly úpravy kanalizace za zámkem, aby se vyřešil odvod odpadů z Panské ulice a severní části Padělku – zatím byly splašky odváděny do řeky. Kanalizace byla připojena přes zámek na kanalizaci v náměstí.

Bylo dokončeno vypořádání s rodinou Havlišovou za pozemek pod hasičskou zbrojnicí. 

4. ledna byl v Bludníku skácen odumírající smrk. Měl 160 let – vysazen v roce 1848.

V listopadu byla vylepšena asfaltovým povrchem přístupová cesta k sokolovně a bytovému domu.

Na jaře byl zbourán chátrající domek čp. 126 a č.p. 219 na Panské ulici (Kvapilovo).

Na pozvání z provensálského městečka Meyrargues odjela do Francie delegace našich občanů vedená zastupitelem p. Josefem Homolkou a předsedkyní kulturní komise Mir. Procházkovou. S nabídkou českých specialit se zúčastnili vánočních trhů.

  V říjnu vyšla kniha Slavné vily kraje Vysočina. Do jejího přehledu byla zařazena i vila Josefa Železného v Jimramově (Dolní čp. 257)

   19. října 2008 se na faře Českobratrské církve uskutečnilo slavnostní uvedení nové knihy Paměti vikáře Šedého, která byla sestavena podle výpisků tohoto známého jimramovského rodáka. 

  22. ledna natáčela v Jimramově Česká televize do pořadu Svědci a světci povídání o jimramovském rodáku, misionáři Slavíčkovi. Hovořil v něm i pan Josef Dobiáš, místní zpracovávatel dějin Jimramova.

  9. 2. se na hřišti před školou uskutečnily zimní Hry bez katastru. Je to setkání a soutěžení v netradičních disciplinách sportovních a recesistických, které se od roku 1992 dvakrát ročně koná na různých místech hlavně pardubického kraje.

  Na Sousedském posezení 16. srpna u sokolovny účinkovala skupina Poutníci a  skupina historického šermu TAS.

Oddíl odbíjené pro nedostatek mladších hráčů ukončil svoji činnost. Skončily i populární prázdninové turnaje.

  Všechna domácí utkání kopané se již hrála na nově upraveném hřišti. Byly vyrovnány majetkové požadavky kolem pozemku, na kterém hřiště je. Soutěže hrála dvě družstva mužů, družstvo žáků a družstvo přípravky.

  Pro cyklisty byla rozšířena síť cyklostezek. Od Domků do Jimramovských Pavlovic byla upravena a zpevněna téměř zaniklá cesta („stežník“), kterou dříve používali Pavlovičtí, když šli pěšky do Jimramova. Vytyčena byla také cyklostezka z Jimramova od mostu u Sola starou silnicí do Javorka a do Kutin. Obě trasy jsou určeny spíše pro turisty na horských kolech.   

  Družstvo mužů SDH Ubušín 21. 6. 2008 vyhrálo okresní soutěž hasičských družstev. Dosáhlo časů 74,87 s na štafetě a 55,14 s na požárním útoku.

P6210899   

Družstvo SDH Ubušín 

 

V prosinci začalo zveřejňování výpisků z kroniky na internetu na stránce kronikajim.sweb.cz, později na kronika.jimramov.cz  

Zima byla mírná s minimem sněhu, ale sníh zlobil na silnicích ještě v druhé polovině března.

25. června večer se přehnala přes celou republiku rychlá bouřka, při které silný vítr na mnoha místech lámal stromy a vedení elektriky. Byli jsme několik hodin bez elektřiny. Léto mělo proměnlivé počasí s bouřkami a několika chladnými dny.

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU                                                     DOKUMENTY, FOTO