Zpět na úvod

Stalo se v roce 2007

image002.jpg21. prosince vstoupila Česká republika do schenghenského prostoru. Čeští občané mohou od té doby cestovat do zemí Evropské unie bez hraničních kontrol.

V souvislosti s přiznáním titulu městys byl změněn i název obecního úřadu na Úřad městyse Jimramov. Změnilo se razítko, titul Úřad městyse Jimramov se používá na hlavičkovém papíře. Na budově radnice byly vyměněny tabule.

Zač. října začaly s úpravy  prostoru před nákupním střediskem (plánované náklady 238 tisíc Kč). Byl vybudován hlavní chodník a přilehlé parkoviště po levé straně z pohledu od NS. Dlažby byly provedeny ze žulových kostek. Část prací prováděla skupina pracovníků obce, další část firma Ing. Jan Hikele, Svitavy.

V lednu byly skáceny vysoké břízy v okolí novostavby za sokolovnou. Stavba osmi bytových jednotek byla dokončena. 30. června byla kolaudace. Celková cena byla 10 milónů korun,  obec sama musela investovat 5,04 mil. Kč. V červenci se dokončovala úprava terénu kolem domu. V srpnu byly byty, při sousedském posezení,  otevřeny návštěvníkům k nahlédnutí.  Celému domu bylo přiděleno číslo popisné 328.  Je v něm  osm samostatných bytů bez společných prostor. Od konce srpna se do nich stěhovali nájemníci.

Do budovy radnice byl letos zaveden plyn. Plynové topení bylo zřízeno v hospodě a přízemním bytě.

V Trhonicích byla opravena  kaplička. Byla zde zhotovena el. přípojka a instalováno  automatické elektronické zvonění, které věrně  napodobí zvonění skutečných zvonů.

Od tohoto roku  je místní rozhlas  šířen z radnice do Trhonic bezdrátově. Rekonstrukci provedla firma Bartek Rozhlasy.

V Ubušíně se náklady 70 tisíc korun opravovalo hřiště. Kraj na to poskytl dotaci 30 tisíc korun.

 

Správa silnic nechala opravit silnici k Borovnici. Od mostu u Bludníku po rozcestí k Sedlištím byla silnice opatřena novým asfaltovým povrchem. V Borovnici si nechali vylepšit novým povrchem průtah obcí.

Rodina Belcrediů prodala budovu kina (Orlovna, Lidový dům) panu Milanu Švarcovi z Benátek, který v druhé části domu provozuje truhlářství. Tím byla definitivně ukončena činnost místního kina, které v posledních letech oživlo alespoň při festivalu Otevřeno Jimramov.

S účinností od 10. května 2007 byla po konkurzním řízení v dubnu usnesením Rady městyse Jimramova jmenována ředitelkou Základní školy Jimramov dosavadní  zastupující ředitelka  Mgr. Věra Křížová. vedoucí učitelkou v mateřské škole byla  po odchodu vedoucí učitelky Marie Neumannové do důchodu stanovena paní Jarmila Junová.

29. září  pořádala kulturní komise a Cestovní kancelář Trčka v sokolovně 1. setkání harmonikářů a heligonkářů.

V týdnu od 29. 1. do 2. února byli v Jimramově filmaři. Pokračovali v natáčení pohádky nejprve v sokolovně, kterou vyzdobili pro soutěž cukrářů. Po natáčení nechali v sále dekoraci na obložení, které vylepšilo vzhled při následujících plesech. Pak se ještě natáčelo v sobotu 25. února. Měly se dotáčet zimní scény, ale sněhu se filmaři nedočkali. Museli prý změnit scénář a použít sníh umělý. Následující nedělní ráno se sníh objevil (brzy roztál), ale to už byli filmaři pryč.

16. listopadu bylo v sokolovně slavnostní promítání tohoto romantického příběhu, který televize uváděla  na Štědrý den. Předpremiéry se zúčastnil filmový štáb ČT Brno s režisérem a některými herci. Po promítání se uskutečnilo setkání občanů s filmovým štábem. Ten samý den byl v televizi uváděn předposlední díl Četnických humoresek, s krátkou epizodou filmovanou loni také v Jimramově.

Sociální komise uspořádala 20. září zájezd pro seniory do středních Čech. Účastníci navštívili a prohlédli si hvězdárnu v Ondřejově, pivovar ve Velkých Popovicích, expozici díla Josefa Lady a Aleny Ladové v Hrusicích a klášter v Sázavě.

V červnu katolická farnost ve spolupráci s městysem uspořádala výstavu dokumentu o životě rodáka P. Jaroslava Popelky SJ, misionáře. Vernisáž výstavy s kulturním programem se uskutečnila 23. června. Tentýž den byla v sokolovně beseda s promítáním fotografií o činnosti P. Popelky v USA  a Kanadě. Potom byl promítán film "Indiánské léto aneb Kanadou pro nic za nic“  natočený v indiánské vesnici, kde P. Popelka působil.

image004.jpg            image006.jpg

               Výstavba řadoivého bytového domu nad sokolovnou                                                                                                                                 Pozvánka na oslavy

 

  Přednášku  k 90. výročí narození P. J. Popelky měl pomocný brněnský biskup ThDr. Petr Esterka, který je biskupem pro české krajany v zahraničí a osobně se setkával s P. Popelkou. Do Jimramova přijel z Kalifornie, kde žije. Praneteř P.J. Popelky Jitka Popelková hovořila o své roční účasti v misi v africkém Kongu. Těchto akcí se zúčastnil i mons.  Laštovica.  24. června byla také v katolickém kostele slavnostní mše, kterou sloužil pan biskup Esterka. Životopis P. J. Popelky

 

Katolická farnost uspořádala v září  zájezd farníků do Říma. Poutníci si prohlédli Vatikán, jeho památky a památky Říma. 26. září se zúčastnili  generální audience u papeže na náměstí Sv. Petra . Benedikt XVI. pozdravil poutníky česky: „Srdečně vítám poutníky z Čech a Moravy, zejména z farnosti Jimramov! Pozítří oslavíme patrona české církve, mučedníka svatého Václava. Zůstaňte vždy věrni duchovnímu odkazu tohoto velikána dějin vaší vlasti! Upřímně vám žehnám.Chvála Kristu!

 

V jarní části soutěže musela obě naše fotbalová družstva hrát domácí utkání mimo jimramovské hřiště, které se přestavovalo. Znovu se začalo hřiště užívat až v přípravných zápasech na novou sezónu v červenci. Hřiště bylo oploceno, opraveno jeho okolí, postavena tribuna, nainstalován zásobník vody na zavlažování trávníku. Zbývá ještě opravit šatny. V nové sezóně 2007/2008 se už na nově upraveném hřišti  hrály zápasy všech našich soutěžních družstev. 

V tomto roce  ukončil pro nedostatek mladších hráčů svoji činnost oddíl odbíjené.

Zima 2006 –2007 byla jedna z nejteplejších zim, podle meteorologů  od roku 1771, leden byl v celé Evropě prý nejteplejší za 232 let. Bylo málo sněhu, silné mrazy byly výjimečné. V první půli ledna padaly teplotní rekordy, ranní teploty téměř neklesly pod bod mrazu, odpolední byly i nad 10 stupni (na Nový rok v Praze 12,81°, 10. ledna v Jimramově asi 12°). Po ochlazení přišel 18. a 19. ledna silný vítr (snad až orkán -  Kyril), který řádil v celé Evropě)  a který v lesích udělal dost škod. Krajský hejtman vyhlásil až do 6. února zákaz vstupu do lesa. 5. – 7. září  spadlo kolem 70 mm srážek (začal jsem sledovat stavy na internetu – z hlášení měřících zařízení v Jimramově na Fryšávce, v  Borovnici a  Dalečíně na Svratce). V některých místech na Moravě byla vyhlášena povodňová varování. V noci na 7. září i v Borovnici – 1. povodňový stupeň. Jimramov ohrožen nebyl, jen se Svratka trochu rozlila do sedlišťských luk.

Plzák španělský, který se po Evropě rozšiřuje ze západní Evropy a který byl poprvé v České republice zjištěn v roce 1991,  se objevil i v Jimramově. Hlavně na jaře s ním letos bojovali zahrádkáři na Benátkách, v zahrádkách u řeky v Jimramově a  v zahrádkách přilehlých k hřbitovu.

DOKUMENTY

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU