hlava1

       Stalo se v roce 2005

 

Od jara pokračovala 1. žďárská plynařská a vodařská, a. s. s výkopy pro přípojku plynu do Trhonic a Ubušína. Začala je už v srpnu 2004. Trasa byla naplánována z Benátek, kde byla napojena na stávající plynovod u bytovky 51, po obecní cestě přes les. Hned nad Benátkami čekaly pracovníky náročné práce s hloubením výkopu ve skalním masivu. Z Trhonic do Ubušína je plyn veden podle silnice ke křižovatce a pak po polní cestě. Do 11. listopadu 2005 bylo položeno potrubí, natlakováno a zasypáno zeminou. Kolaudace přivaděče i s přípojkami proběhla 16. března 2006

 

Firma PKS INPOS Žďár nad Sázavou byla pověřena rozsáhlými pracemi na rekonstrukci školy v Jimramově v hodnotě 16 mil. Kč (příspěvek státu 15,5 mil. Kč).

 

Taras 4       Nejprve byla v červnu rozebrána stará opěrná zeď a plot před vchodem do školy, aby mohla být vybudována nová a rozšířena před novou budovu tělocvičny. Bylo rozhodnuto odvozit zeminu pod dolní studnou, rozšířit tyto prostory pro možnost parkování aut. Proto se musela nová opěrná zeď v těchto místech postavit poměrně vysoká. Práce na zdi se několikrát zdržela pro připomínky památkářů a byla dokončena těsně před zimou. Osazení plotu se dokončovalo v roce 2006.

       Ve staré budově byly rekonstruovány rozvody elektřiny, které byly ještě původní z doby stavby staré budovy v r. 1911, přebudováno ústřední topení, zlepšeno zateplení z půdy, zřízeny datové rozvody do všech budov (školní rozhlas, telefonní rozvod, ústředna, počítačová síť). Dokončovala se výměna oken a dveří. Byla vybavena nová cvičná kuchyně. 

       V budově přístavby byly opraveny podlahy, na ně položena nová krytina. Rekonstruována byla pracovna chemie a fyziky.

       Byla plánována ještě oprava fasády na zadní straně hlavní budovy, ale práce byly odloženy na jaro 2006.

 

       Nákladem 4,5 mil Kč byla v místě atria mezi budovami školy postavena multimediální učebna. Městys získal dotaci ze společného regionálního operačního programu  SROP  ERDF/ESF a státního rozpočtu a sám přispěl částkou 750 tisíc Kč. Stavební práce byly dokončeny v září a prováděla je firma PKS INPOS Žďár n. S. Učebna byla vybavena ventilačním zařízením, elektronickým zabezpečením. Aby se umožnil i přístup tělesně postiženým osobám, byl vybudován bezbariérový přístup do hlavního vchodu a bezbariérové WC.

Pro uživatele byla pracovna vybavena velmi dobrou výpočetní technikou s internetovým připojením. Žáci ji začali využívat pro výuku i pro zájmovou činnost koncem října. Od listopadu byla v rámci rozvoje počítačové gramotnosti ještě několik let přístupná i veřejnosti.

        

 

Na náměstí Jana Karafiáta bylo dokončeno dláždění chodníku od Panského domu č.p. 15 ke křižovatce u Koruny. Tím byla ukončena úprava chodníků po celém náměstí od úrovně Horní školy dolů.

V části Žabárna byl vyměněn vodovodní řad od Neumannových na konec ulice k Dostálovým. V této části byly na vodovodu časté poruchy, které způsobila neodborná instalace v době stavby vodovodu.

Firma Ekostavby Brno pokračovala v opravě koryta potoka podél silnice 360 na Korouhev. Byla opravena opěrná zeď v dolní části. V horní části nad mostkem byla vybudována příčná zeď k zadržování přívalové vody. Do dna a boků koryta byl položen lomový kámen, byly postaveny prahy na čeření vody. Stavbu investovaly Lesy České republiky.

Telecom modernizoval svoje linky. Pokládal se nový zemní kabel od Sedlišť do Borovnice.

       V červenci bylo dáno Sdružením obcí Novoměstska do provozu informační zařízení v parku za Horní školou s připojením na internet.

V srpnu byly ze Síně rodáků v Horní škole odcizeny hodiny z pozůstalosti Jana Karafiáta, které sem byly zapůjčeny Českobratrskou církví evangelickou. Případ nebyl vyšetřen.

DPS4

       Začátkem roku byly obsazeny nové byty v přístavbě pečovatelského domu č. p. 27 včetně bytů pro vozíčkáře.

       Od dubna byla v čp. 18 prodejna květin. V srpnu si tyto místnosti pronajala Petra Matýsková z Ubušína k prodeji ovoce, zeleniny a květin.

       V Trhonicích byla zrušena prodejna Jednoty.

       Na konci školního roku požádala o uvolnění z funkce ředitelky školy Mgr. Alena Málková. Po konkurzním řízení byl na místo ředitele ustanoven Ing. Zdeněk Matoušek (vybrán ze tří uchazečů). Došlo ke změnám v učitelském sboru. Do důchodu odešli učitelé Jana Obrová a Pavel Novotný, na místo učitele matematiky nastoupila Mgr. M. Stará. Na jiné působiště odešel Mgr. Petr Okurka.  

V srpnu odešel z Jimramova na nové působiště do Hovoran u Hodonína farář Římskokatolické církve Mgr. Milan Těžký. Působil v Jimramově 9 let od roku 1996. Z Jimramova se odstěhovala také farská kuchařka Aloisie Cíchová, která zde sloužila 38 let. Od 1. září místo jimramovského faráře přijal Mgr. Jakub Holík.

       V říjnu navštívil Jimramov rodák Msgr. Laštovica, který působil ve Vatikánu. 18. září se v kostele uskutečnila děkovná bohoslužba k jeho osmdesátinám a k 50. výročí vysvěcení za kněze.

       Členové Sboru dobrovolných hasičů v Jimramově oslavovali v tomto roce 130. výročí založení sboru.  

       V druhé polovině ledna a v únoru byla pěkná zima se sněhem. 17. března přišlo oteplení a rychlá obleva. Z 18. na 19. března hladina Svratky rychle stoupala. Byl vyhlášen stav ohrožení pro obyvatele v záplavové oblasti (Mostní, Dolní a Říční ulice). Občané byli připraveni k evakuaci.  Ráno dosáhla hladina na vodoměru na benátském mostě úrovně 2 m. Voda pronikala do zahrad za hrází, a proto od půlnoci hasiči vodu odčerpávali – čtyři čerpadla hasičů z Jimramova, Nového Města a Žďáru n. S. Naštěstí 19. března se opět ochladilo a tání se zpomalilo a hladina řeky od 10. hodiny klesala.

       I další zima byla se sněhem. Začala už 17. listopadu prvním sněhem.  16. prosince byla čtyři hodiny přerušena dodávka elektrického proudu.  Silný vítr polámal větve stromů a ty padaly na dráty elektrického vedení. Před Vánocemi přívaly mokrého sněhu ztěžovaly dopravu hlavně ve směru na Nové Město na Moravě. Byly ideální podmínky pro lyžování – až 40 cm sněhu.

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU                                            FOTOGRAFIE  DOKUMENTY