Zpět na hlavní stránku

Stalo se v roce 2003

 Od 1. ledna přestaly pracovat okresní úřady a jejich práci převzaly pověřené městské úřady. Pro Jimramov je to Městský úřad v Novém Městě na Moravě. Naplno začaly pracovat krajské úřady – pro nás Krajský úřad Vysočina v Jihlavě.

V únoru zvolil Parlament prezidentem kandidáta Občanské demokratické strany Václava Klause.

V dubnu Evropský parlament schválil pozvání Česka a dalších devíti zemí do Evropské unie. Prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla podepsali v Athénách vstupní dohodu. 13. a 14. června se konalo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Zúčastnilo se 55 procent voličů a z nich se 77,33 procenta vyjádřilo pro vstup. Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. V Jimramově a Benátkách se zúčastnilo referenda 61,5% voličů a pro vstup hlasovala 84 procenta z nich, ve druhém volebním okrsku se zúčastnilo 58,3% voličů a pro vstup bylo 75,6 % z nich.

K 30. červnu byl ukončen provoz skládky TDO u Jimramovských Pavlovic. Kapacita dosavadní skládky byla vyčerpána a podle ČIŽP Havlíčkův Brod pro další ukládání nevyhovovala normám těsnění skládky.

1. záři převzala obec provozování domu s pečovatelskou službou. Obec získala dotaci na jeho rozšíření. Vybraná firma PKS Žďár nad Sázavou v září začala zemními pracemi a do konce roku vybetonovala základy a  vybudovala inženýrské rozvody.

Na stavbě nové tělocvičny ZŠ práce byly provedeny dokončovací.  4. července byla tělocvična zkolaudována a byla připravena na provoz v novém školním roce. Pro veřejnost byla tělocvična s posilovnou dána do provozu 1. srpna (vedlejší hospod. činnost ZŠ).

Firma INPOS od července prováděla rozsáhlé úpravy v hlavní (staré) budově školy. Během prázdnin provedli její zaměstnanci rekonstrukci sociálního zařízení, rozvod vody do všech tříd, úpravu prostor mateřské školy, aby kapacita se navýšila na 50 dětí. K MtŠ  byla přičleněna další místnost  - bývalá třída v 1. poschodí. Vnitřní práce se podařilo ukončit do začátku školního roku. Jen šatny pro 1. stupeň ZŠ byly dokončeny až v půlce září. Byly vybaveny zamykatelnými skříňkami pro žáky.

Koncem srpna,  září, říjnu a listopadu se pracovalo na vnějšku budovy. Střecha byla pokryta novým eternitem, byly zrušeny některé komíny. Byla opravena a natřena fasáda ze tří stran, vyměněna okna v průčelí budovy a v zimě i v bočních stěnách.  

Zároveň  bylo budováno venkovní sportoviště.  Pozemek byl odvodněn a urovnán, navezen štěrk, písek, hlína, osazeny základy pro tělovýchovná zařízení. Po dokonalém urovnání a udusání firma Prost ze Zlínska položila barevný umělý koberec a nalepila lajnování 2 hřišť pro odbíjenou a hřiště pro tenis. Na vnější straně nad cestou byla vybudována 60 m běžecká dráha  a doskočiště. Do zimy se nepodařilo dokončit oplocení a definitivní úprava umělého trávníku na hřištích – prosypání pískem.

Obec jednala o výstavbě biocentra Bukáčkův kout. Byl vypracován projekt, hledaly se peníze. Po příslibu dotace na příští rok  se koncem roku na vykoupené louce začalo s odhrnováním ornice.

Správa silnic nechala opravit silnici do Ubušína. Vozovka dostala povrch z  obalovaného asfaltu.

V listopadu a prosinci se  opravovalo koryto hraničního Trhonického potoka na Benátkách, který je ve správě Lesů České republiky.  Šlo o zlepšení protipovodňové ochrany v úseku dlouhém 380 m (od mostu k Ubušínu k   ústí potoka do Svratky).

Úpravy staré budovy školy

V sokolovně nechala obec  upravit plynové  vytápění z PB na zemní plyn. Byla vybudována nová přípojka.

Upravenou budovu Belcrediů č.p. 29 (klášter) začalo využívat občanské sdružení Christeaneum – Vojta Kuklík 4. Je zde provozováno Fyzioterapeutické a školící centrum posturální terapie a Vojtovy metody. 28. 2. 2003 se uskutečnilo slavnostní zahájení a den otevřených dveří.

11.června byla v Horní škole slavnostně otevřena stálá expozice Život a dílo Jana Karafiáta. Expozice vznikla přemístěním výstavy, která byla loni v Praze, do Jimramova. Slavnosti se zúčastnili i  významní představitelé: krajský hejtman František Dohnal s manželkou, senátor Josef Novotný z Bystřice n. P. , Ing. Regina Pešková z ústředí Českobratrské církve evangelické a pracovnice archívu Českobratrské církve evangelické PhDr. Eva Fialová.

        Sbor Českobratrské církve evangelické opět hostil vzácnou návštěvu z Holandska. Farníci reformovaného sboru ze Zuid Beijerlandu na připomínku 10. výročí uzavření přátelství s jimramovkým sborem (1993) zasadili společně s našimi farníky před kostelem strom přátelství – tis.

24. srpna připravila obec na náměstí  Jimramovské sousedské posezení. V programu vystoupila dechová hudba  ZUŠ Bystřice nad P. s mažoretkami Domu dětí Bystřice. V 16.30 zazpívali členové jimramovského ekumenického pěveckého sboru a dětského pěveckého sboru. Diváci pak od 17. hodiny mohli shlédnout představení dvoučlenného Divadla klauniky Don Qijote de La Ancha podle B. Polívky. Večerní posezení zpříjemnila cimbálová krojovaná kapela Lučina z Brna. Bylo připraveno občerstvení včetně opékaného selete.

Obec ve spolupráci se spolkem pro zahraniční spolupráci a spolkem pro francouzsko- českou spolupráci zorganizovala v srpnu jazykový kuru francouzštiny. Vedli jej francouzští učitelé a zúčastnilo se asi 30 účastníků.

Na vrcholu skály na Prosičce se objevil nový kříž. Kříž, stejné velikosti jako byl původní, vyrobil z dubového dřeva o ozdobil řezbou jimramovský rodák Josef Urban z Hustopeče nad Bečvou. 

V polovině června se opět uskutečnil pochod Kolem Fryšávky s šesti, dvanácti, pětadvaceti a pětatřiceti kilometrovými okruhy.

13.   srpna se vznítila sláma při jejím lisování  (od zahřátého hřídele lisu) na poli za Domky. Vznikl tak rozsáhlý požár slámy a  obilí na celém lánu pole. V silném větru se po polích rychle šířil po nesklizeném obilí, strništi a rulících slámy od kraje pole na jihozápadě až téměř k domkům kolonie. 

DOKUMENTY 2003

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU