hlava1.jpg

Stalo se v roce 2001

1. března 2001 se konalo sčítání lidu. V České republice žilo k tomuto datu 10 292 933 lidí, z toho 5 019 381 mužů a 5 273 552 žen.

Jimramov měl 1216 obyvatel s  trvalým pobytem, nežil zde žádný cizinec.  Do počtu se ale připočítávali také občané Ubušína, Trhonic a Sedlišť.

Samotný Jimramov měl 685 obyvatel, Benátky 214, Sedliště 125, Trhonice 97 a Ubušín 95 obyvatel.

             V červenci dláždili kameníci chodníky   po pravé straně náměstí od čp. 72 po č.p. 79  dlažbou z drobných žulových kostek.   Plocha u domu p. Veselého čp. 79 uprostřed náměstí byla upravena stejně jako loni plocha před spořitelnou.

            Z  Horní školy do budovy radnice byla přestěhována obecní knihovna.

            19. 8. bylo v Ubušíně slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště. Rozpočtové náklady na výstavbu  činily půl milionu korun, ale tím, že většinu prací prováděli občané Ubušína sami svépomocí, bylo hřiště pořízeno o tři sta tisíc korun levněji. Občané společně s chalupáři zdarma odpracovali přes tři tisíce hodin. Hlavní úlohu v této akci měli místní hasiči. Otevření hřiště bylo svátkem nejen občanů Ubušína, ale také ubušínských chalupářů.

V  rámci projektu Rozkvetlá obec zastupitelstvo nabídlo občanům poskytnutí samozavlažovacích truhlíků na květiny od firmy LEBIŠ Boskovice i s návodem o správném pěstování  popínavých muškátů.  Výzva byla občany přijata kladně. 174 domácnosti  ze všech místních částí si truhlíky zdarma odebraly  a dalších 713 truhlíků si koupily.

K 1. 1. 2001 bylo v Jimramově plynofikováno 159 objektů, v Sedlištích 16.

V listopadu byla uzavřena pivnice   Koruna pana Šimona. Dům byl ve velmi špatném stavu.

            Jimramov se opět zúčastnil soutěže o cenu Programu regenerace památkových rezervací a zón. V regionálním kole se umístil na 2. místě s 212 body za prvními Boskovicemi. Bylo to ocenění za dlouhodobou péči o regeneraci sídla.

Opravovala se část zámku. Majitelé nechali vyměnit krovy  a střechu na budově bývalého pivovaru - čp. 59.

DC10b.jpg            28. 8. večer přijeli do Jimramova hosté z francouzského městečka Meyrargues - 19  občanů (starosta Raymond Bruno s manželkou, paní Vera Fichant s manželem, Lilliane a Robert Larea, Yves Nicoli, Michel Belorgeot , Christiane Missir, Claude  Maitre, Louis a Michele Renaudin, Louis a Emmanuel Davin, Joel a Agnes Gontier, Marie-Louis  Lalubie, Simone Giry, Francine Prigent-Picard) . Hosté byli ubytováni v soukromí v rodinách ochotných jimramovských občanů. Program pro hosty připravoval obecní úřad,  kulturní komise a Klub českých turistů Jimramov. Hlavním organizátorem byl vedle starosty ing. Jar. Bartoš. Organizátoři umožnili hostům návštěvu obcí v okolí, městské památkové rezervace v Litomyšli, zámku Litomyšl, Poličky, modrotiskové dílny v Olešnici, keramické dílny v Kunštátu, jeskyně v Rudce, pivovaru v Černé Hoře, přehrady  na Křetínce, hradu Svojanov, skanzenu Veselý Kopec, kostelíku Zelená Hora ve Žďáru.  V souvislosti s touto návštěvou připravila kulturní komise v neděli 26. 8. pro hosty a pro všechny občany a návštěvníky Jimramova na náměstí vystoupení dětské skupiny mažoretek, dětské dechové hudby z Bystřice a večer vystoupení cimbálové a taneční skupiny Lučina z Brna. Na závěr pobytu hostů v Jimramově se uskutečnilo setkání v sokolovně (28.8.).  Po slavnostních projevech strarostů, předání dárků a kulturním vystoupení místního ekumenického pěveckého sboru a dětského sboru p.  Bradáče  následovala družná zábava se zpěvem a tancem (hudba p. Košťála z Bystřice) dlouho do noci. Svoji návštěvu České ropubliky francouzští hosté ukončili prohlídkou Prahy.

Setkání s francouzskými přáteli

   V dalších dnech (31. 8. - 2. 9.) navštívili Jimramov další zahraniční hosté - delegace z řecké obce Paxos z ostrova Paxos.   V Bystrém se konal festival Cultural Village of Europe a na něm se  setkali zástupci vesnic z 11 zemí Evropy (Dánska, Holandska, Francie, Itálie, Anglie, Řecka, Estonska, Německa, Maďarska, Španělska a Česka - Bystré). O ubytování se staraly obce sdružení Svratecko-křetínského trojúhelníku a Jimramov hostil skupinu mladých Řeků. Přesto, že hosté byli v Jimramově jen ubytováni (v rodinách) a měli problémy při příjezdu do České republiky, podařilo se uskutečnit dvě setkání. První bylo hned po příjezdu v bistru paní Šípošové. Řecké delegace byla ještě neúplná – část přiletěla dalším letadlem. Druhé setkání se uskutečnilo po programu v Bystrém – večer v sokolovně. Na přání hostů, kteří chtěli napravit neúplné  setkání při příjezdu, se bez přípravy uskutečnil krásný večer. Hosté předvedli krásné řecké písně a tance, i hostitelé si zazpívali a setkání se  protáhlo  do pozdní noci. Předseda obecní rady  Paxosu, který delegaci vedl,  pozval při této příležitosti občany Jimramova k návštěvě Paxosu.

            K 1. lednu 2001 získala Základní škola Jimramov právní subjektivitu, stala se na základě rozhodnutí zastupitelstva obce příspěvkovou organizací. Její součástí se stala i mateřská škola.

            Jednalo se o stavbě nové tělocvičny.

            15. května projížděl Jimramovem cyklistický Závod míru. 5. etapa závodu z Olomouce   vedla okresem od Sulkovce do Jimramova a  dále přes Roženecké Paseky (vrch. prémie), Nové Město , Žďár, Sklené, Tři Studně,  N. Město do Žďáru a měřila 168 km. Jimramovští přišli pozdravit a povzbudit jezdce hlavně ve výjezdu do Horky směrem k Věcovu, někteří na horské prémii na Roženeckých Pasekách.

            V Jimramově byl letos založen Klub českých turistů. Ustavující schůze se konala 3. května 2001 a k tomuto dni se do něj přihlásili 34 členové (dospělí 16, mládež  15, důchodci 3).

            V polovině února se ze Svitavska do Jimramova rozšířila chřipka. Bylo tolik nemocných dětí, že v ZŠ byly vyhlášeny týdenní chřipkové prázdniny. 

            15. července přišla bouřka vichřicí. Vítr poškodil listnaté stromy v zámeckém parku Bludníku a jeden strom v sousední zahradě vyvrátil.

            9. července byly po pohřebních obřadech uloženy do hrobky ostatky Richarda Belcrediho, posledního majitele jimramovského zámku a velkostatku a zámku v Líšni.  Zemřel v emigraci v Německu (Bad Tolz) v roce 1956

DOKUMENTY 2001

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU