hlava1.jpg

Stalo se v roce 1993 

     

Rok 1993 je prvním rokem samostatné České republiky. Česká národní rada byla přejmenována na Parlament České republiky. Ten 26. ledna zvolil prvním prezidentem ČR Václava Havla. Předsedou vlády byl Václav Klaus. Mezi republikami Československa došlo k měnové rozluce. První novou českou bankovkou se stala dvoustokoruna, nové mince byly 10 a 20 Kč.  Jinak se od února platilo okolkovanými bankovkami a staré mince platily ještě nějaký čas v obou státech.  Kolkované bankovky a drobné mince byly postupně nahrazovány českými.

První česká poštovní známka byla vydána 12. ledna 1993 – velký znak ČR – 3 Kčs (v lednu ještě platily staré mince, proto Kčs).

První poštovní známka České republiky     image001.jpg         image002.jpg            Kolkovaná tisícovka

Od 1. ledna začala platit nová daňová soustava.

image003.jpg Horní část náměstí se v tomto roce změnila. Obec využila podporu z fondu památkové péče a nechala opravit Horní školu. Stavebníci (firma Autostav s. r. o.) provedli novou vodorovnou izolaci, budova byla opatřena novou omítkou, byla obnovena okna na zadní straně tak, jak byla původně po výstavbě a byl opraven i vnitřek budovy. Místnosti využívala místní knihovna, autoškola a jedna bývalá třída sloužila jako výstavní místnost. Také parčík za školou se změnil. Byla zrušena mostní váha, odstraněn živý plot podél silnice, oplocení kolem pomníku bylo natřeno. Před drogerií byly vykopány nádrže bývalého benzinového čerpadla.

Autostav opravoval také fasádu radnice a pokračoval ve výstavbě čističky odpadních vod.

Stavební firma Centrum – Slavíček Jimramov začala výstavbu domu pečovatelských služeb v místě zbouraného domu Bukáčkových.

V přestavěném domě č. p. 114 v Dolní ulici byla otevřena prodejna potravin (konsorcium Jimos – Jílek, Ehrenberger).

Nové domky dostavěli Dostálovi na Žabárně 317 a Břeňovi v Říční 194.

V roce 1993 bylo opětně ustanoveno sdružení podílových spoluvlastníků lesů Sousedské lesy. Státní podnik České lesy vrátil rozhodnutím o restituci sdružení přes 142 ha lesa. Sousedské právo opět nabylo 69 vlastníků usedlostí (domů). Lesy původně věnovala obci v roce 1590 majitelka jimramovského panství a v roce 1882 byl majetek zapsán pod názvem Sousedské lesy do zakládaných pozemkových knih. Sdružení pracovalo až do roku 1961, kdy v rámci „socializace“  lesů byl majetek převeden pod Státní lesy.  

V továrně na Benátkách byla dokončena 1. etapa přestavby . V srpnu byla zahájena výroba zdravotnických výrobků. Do Jimramovského provozu se vrátily pracovnice  vyškolené v Dalečíně a přišla část personálu z Dalečína.

Od roku 1991 probíhalo vracení majetku podle restitučního zákona. Zámek byl vrácen rodině Belcrediů a v roce 1993 železniční učiliště, které objekt užívalo, uzavřelo s majiteli nájemní smlouvu. Ve školním roce 1993/94 učiliště otevřelo nový čtyřletý obor s maturitou – operátor ekonomiky dopravy. Tím začala transformace učiliště na střední školu. Ředitelem školy byl Ing. František Hudec.

Českobratrská církev evangelická oslavovala 75. výročí sjednocení ČBCE (1918). Při oslavách byla využita znovu získaná budova evangelické školy, která byla částečně opravena. Sbor ev. církve navázal družbu s reformovanými sbory v Holandsku  v Zuid-Beijerlandu. Od té doby se příslušníci obou sborů navzájem navštěvují.

Byla zrušena autobusová linka ze Svitav,  Poličky na Dolní Rožínku – tzv. uraňák – Uranové doly snižovaly počty zaměstnanců. Začalo omezování autobusové dopravy i na jiných linkách, hlavně o víkendu. Byly zrušeny dělnické a žákovské  slevy autobusové i vlakové. 

DOKUMENTY

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU