hlava1.jpg

Stalo se v roce 1992

 Probíhala první vlna kuponové privatizace – jedna z forem převodu státních podniků do soukromých rukou. Byly do ní zařazeny i podniky v okolí: Poličské strojírny, Masokombinát Polička, Sport Nové Město n. M., Žďas, Gama a další. Této neobvyklé akce se mohli zúčastnit  všichni občané starší 18 let, kteří si koupili za 35 Kčs kuponovou knížku a za 1000 Kčs ji registrovali. Za získané body (1000) se nakupovaly akcie prodávaných podniků.

Z funkce člena rady obce (předtím z funkce  místostarosty) odstoupil František Dobiáš.

V červnu byly  volby do sněmoven Federálního shromáždění a do České národní rady. Zvítězila v nich koalice Občanské demokratické strany a Křesťanské demokratické  stany, která po volbách utvořila koalici ještě se stranami Občanská demokratická aliance  a KDU-ČSL. V té době se už uvažovalo o rozdělení republiky na dva státy a tak se stal největší favorit voleb, Václav Klaus, předsedou české vlády a předsedou federální vlády, která skončila koncem roku, Jan Stráský.

20. ledna 1992 byl zahájen provoz nové skládky u Pavlovic.

Výstavba čističky odpadních hmot pokračovala hlavní stavbou - nádrže a hrubá stavba budovy. Prostavěly se více než 3 miliony korun. Stavbu prováděla firma Autostav Jimramov.

Kromě Autostavu byly v té době Jimramově ještě dvě stavební firmy:  Centrum Josefa Slavíčka a firma Ing. Basovníka.

Na Padělku se dělala kanalizace,  kterou občané už dávno postrádali -  pro domy od hřbitova k hrobce. Práce pokračovaly v r. 1993. Dále se dokončily ve spolupráci s občany kabelové rozvody elektřiny na Padělku v ulici s řadovkami.

V domě čp. 182 na náměstí a otevřela paní  Svatava Svobodová samoobsluhu potravin Vesna. Díky velmi šikovné  majitelce se brzy Vesna stala  nejvíce navštěvovanou prodejnou. Zato tržby Jednoty v Nákupním středisku klesaly a tak nejprve byl ukončen provoz bufetu a cukrárny v suterénu budovy a pak zrušeno oddělení průmyslového zboží v poschodí.

Funkci bufetu rychle nahradilo Bistro paní Jitky Jílkové v č.p. 18.

Závod Vigona na Benátkách byl od 1. 1. 1992 převeden do státního podniku Gama České Budějovice. Do konce června zde pokračovala výroba textilní, ale pak byla zařízení textilní výroby odstraněna a nový majitel začal přestavbu na výrobu zdravotnickou. Stavební úpravy prováděla firma ze Zlína. V době přestavby přešla část zaměstnanců pracovat do Gamy Dalečín, kde se hlavně ženy zaučovaly na novou výrobu, ostatní si hledali práci v okolních podnicích a službách.

V srpnu byl po přestavbě otevřen most na Benátkách přes Hraniční (Trhonický) potok. Nový most byl postaven vyšší a širší než původní, na jedné straně postavili stavaři chodník. Zmenšila se prudkost nájezdu do OD1992_03.jpgstoupání k Ubušínu.

Generální oprava katolického  kostela pokračovala opravou vnějších omítek a pokrytím části spojovací chodby do zámku. O jimramovské pouti v září, kdy farnost navštívil brněnský biskup Cikrle, byly práce už dokončené.

Na náměstí u pošty (č.p.  78)  konečně zřídily Spoje telefonní automat. Do té doby občané, kteří nevlastnili telefonní přípojku, telefonovali jen z pošty nebo z továrny.

Budovu Dolní školy dostala zpět do vlastnictví evangelické církev. Školní družina, která tu ještě byla, byla přemístěna do nově upravené místnosti v areálu základní školy.  Na základních školách byli odvoláni z funkcí dosavadní ředitelé a byly vyhlašovány konkurzy na ředitele nové. V Jimramově se stala ředitelkou dosavadní ředitelka p. Božena Brychtová.

Ve věku 73 let zemřel bývalý řídící učitel v Ubušíně, vedoucí škol. oboru v Bystřici a Žďáře p. Josef Neškrabal.

V květnu a září byly na jimramovském náměstí ještě v tomto roce jarmarky.

Pod správu obce přešlo jimramovské kino. Uskutečnilo se 128 představení, které navštívilo 4022 diváků.

V prosinci se uskutečnila první předvánoční prodejní  výstava v nově otevřené výstavní síni v horní škole (výstavní síň JZD na zámku byla zrušena).

Ve veřejné soutěži na zpracování studie domu pečovatelské služby byl vybrán projekt ELLE Pardubice.

Byl zrušen OÚNZ a jimramovští lékaři přešli do soukromé praxe. Budovu zdravotního střediska zatím vlastnila novoměstská nemocnice. Začaly působit zdravotní pojišťovny.

Odbíjenkáři byli velmi úspěšní - postoupili do oblastní soutěže.

V srpnu byla vysvěcena nová Boží muka, která u Trhonic postavil trhonický občan p. Jiří Poul.

 

Most na Benátkách v roce 1996                             DOKUMENTY 1992

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU