hlava1.jpg

Stalo se v roce 1989   
(jak je zaznamenal kronikář Jan Dědič)

Jimramov měl  k 31. prosinci  700 obyvatel, Benátky 231. V Trhonicích žilo 118, Sedlištích 129 a Ubušíně 119 lidí. Ke střediskové obci Jimramov ještě patřil Javorek, Nový Jimramov a Borovnice a počítalo se v této obci celkem 1730 obyvatel.
Výstavy obrazů se konaly v tomto roce ve výstavních prostorách JZD na zámku. Vystavovali: Jan Čihák, Josef Dobiáš, V. Morávková (plastiky), skupina výtvarníků z Herálce, Vlado Burian a Jan Odvárka. V květnu zde byla výstava fotografií a dokumentů z období 2. světové války, kterou připravil Jindřich Bednář ze Strachujova.
doc8913.jpgV srpnu se zde také uskutečnila přednáška  PhDr Jiřího Bartoně z Prahy  „Jimramovsko v době Karla IV., Václava IV. a husitských válek“.  
Děti z divadelního kroužku  paní Janečkové sehrály pohádky „Sůl nad zlato“ a  „O brejlaté princezně“.
O prázdninách uspořádal pěvecký soubor dětí z pražských škol  Prážata v sále zámku a sokolovně koncerty.
V evangelickém kostele hostoval v říjnu pěvecký sbor z holandského města Breda.
Nové  domky na Padělku dokončili Novotní a Chalupníkovi  (řadovky čp. 300 a 299), Kaláškovi čp. 289, Obrovi nad školou čp. 307, Šikulovi u hrobky čp. 291.   Bártlovi dostavěli svůj domek na Sedlišťské. Přestavovali své domy Adamovi v Ubušíně, Dvořákovi v Trhonicích 14, Procházkovi v Ubušíně 62.
Jednota zahájila přestavbu Panského domu (nedokončila pro změnu majitele), za Panským domem se stavěl transformátor. Provoz pohostinství byl přesunut na Korunu.
Změny v naší republice v závěru roku měly odezvu i v Jimramově a okolí. Uskutečnilo se několik setkání občanů a při 3. setkání v kině MNV vznikla řídící skupina OF složená z občanů různého politického smýšlení. Schůzky se někdy i několikrát týdně konaly na evang. faře. Velmi krásné bylo setkání občanů 24. prosince 1989 na náměstí před vánočním stromem. Sbírka na Rumunsko a onkologii vynesla 11 000 Kč. Z iniciativy MO Československé strany lidové se uskutečnilo Občanské fórum 26. listopadu před Nákupním střediskem.  V kině se organizovala setkání, kde zástupci OF objasňovali politickou situaci. Na návrh občanského fóra odstoupilo nebo bylo z rady MNV odvoláno 5 poslanců za KSČ a nahradili je noví. Novým místopředsedou MNV byl zvolen Josef Mašík.

Setkání OF s občany

DOKUMENTY 1989

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU